(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.8.2019

Tehtävän kuvaus


Hei sinä sote-toimialan hallinnolliset prosessit ja Apotti-tarpeet hyvin tunteva ammattilainen! Tule johtamaan ja koordinoimaan Apotti-järjestelmän sisällön rakentamista ja tukemaan uuden järjestelmän mahdollistamaa toiminnan muutosta hallinnon prosesseissa.

Apotti on monitoimijainen muutoshanke, jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä (www.apotti.fi). Helsingissä Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2020. Uusi järjestelmä tuo muutoksia nykyisiin toimintatapoihimme. Apotti-järjestelmän tuomilla muutoksilla pyritään nopeuttamaan ja sujuvoittamaan työtä ja saamaan järjestelmästä aiempaa enemmän hyötyjä sekä asiakkaalle, työntekijälle että organisaatiolle.

Projektipäällikkönä olet mukana kehittämässä palveluita ja toteuttamassa näitä muutoksia yhteistyössä mm. Helsingin soten palvelukokonaisuuden linjajohdon ja muiden ammattilaisten, Helsinki Apotti -tiimin, Apotti-asiantuntijoidemme ja Oy Apotti Ab:n ammattilaisten kanssa.

Tehtäviäsi ja vastuitasi ovat mm.
-Hallinnon palvelukokonaisuuden Apotti-toteutuksen projektointi ja näiden projektien johtaminen sekä hallinnointi.
-Linjajohdon ja esimiesten tuki toiminnan muutoksen johtamisessa, muutoskohteiden tunnistamisessa, muutoksen toteutuksessa ja uusien toimintamallien kehittämisessä.
-Uusien toimintatapojen jalkauttamiseen osallistuminen hallinnon eri palveluissa.
-Aktiivinen muutosviestintä.
-Toimialan Apotti-järjestelmän sujuvan käyttöönoton tukeminen osallistumalla sen valmisteluun ja toteutukseen.

Onnistuaksesi tehtävässä tarvitset :
-laajaa ja vankkaa sote-toimialan hallinnon prosessien tuntemusta
-erinomaisia verkosto- ja viestintätaitoja
-projektinhallinnan osaamista sekä koordinointitaitoja
-kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia
-oma-aloitteisuutta ja kykyä tarttua nopeasti laajaan toimenkuvaan
-ymmärrystä muutoksen johtamisesta

Me tarjoamme sinulle näköalapaikan Apotti-järjestelmän käyttöönotossa, laajan yhteistyöverkoston sekä Helsinki-Apotti-tiimin vankan tuen. Näiden lisäksi tarjoamme sinulle Helsingin kaupungin laajat henkilöstöetuudet kehittymis-ja kouluttautumismahdollisuuksineen.

Hae mukaan tekemään Helsingistä maailman toimivin kaupunki!

Jätä hakemus osoitteessa helsinkirekry.fi . Halutessasi voit lähettää lisäksi CV:si sähköpostilla Helena.tukia@hel.fi

Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan videohaastatteluna, johon lähetetään sähköpostilla kutsu hakuajan päätyttyä.

Kelpoisuusehto


Soveltuva korkeakoulututkinto.

Hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito.
Luemme eduksi


4000 e/kk