(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.8.2019

Haemme määräaikaista projektipäällikköä kahteen matkailualan hankkeeseen ajalle 1.9.2019 – 30.6.2021 Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksiköön.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu Culture Tourism for City Breakers ja Vastuullisen matkailun portaat -hankkeiden vetovastuu ja toteuttaminen yhteistyössä asiantuntijaryhmän sekä partnereiden kanssa. Projektipäällikkö raportoi tutkimus- ja kehityspäällikölle.

Projektipäällikkö suunnittelee ja toteuttaa hankkeen toimenpiteitä, vastaa hankehallinnosta sekä viestii hankkeesta sisäisesti ja ulkoisesti.

 

Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, vahvaa toimialatuntemusta, erinomaista suullista ja kirjallista suomen ja sujuvaa englannin kielen taitoa. Tehtävään valittavalta vaaditaan hyviä viestintätaitoja ja kykyä kokonaisuuksien hahmottamiseen. Lisäksi edellytämme näyttöjä tuloksellisesta projektijohtamisosaamisesta ja kokemusta hanketyöstä. Hakijalla tulee olla myös vahvat maakunnalliset ja valtakunnalliset matkailutoimijaverkostot.

Arvostamme tiimityöskentelytaitoja, joustavaa työotetta ja hyvää organisointikykyä. Olemassa olevat vahvat verkostot maakunnallisiin ja valtakunnallisiin matkailijatoimijaverkostoihin katsotaan eduksi hakijalle.

Culture Tourism for City Breakers

Culture Tourism for City Breakers on suomalaisiin kaupunkeihin suuntautuvan kansainvälisen kulttuurimatkailun kehittämishanke (8/2018-8/2020), joka tuo luovan alan ja matkailualan toimijat yhteen. Hankkeen tavoitteena on monialaisen kulttuurimatkailun verkostomallin - kehittäjäfoorumin - luominen ja juurruttaminen sekä luovan alan ja matkailualan yhteistyöverkoston tuominen mukaan oppilaitosten oppimisympäristöihin. Hanke on rahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Hankkeen hallinnoija: Metropolia ammattikorkeakoulu Oy

Partnerit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

 

Vastuullisen matkailun portaat - koulutusmallin kehittäminen

Matkailijoiden muuttuvat asenteet ja lisääntynyt ympäristötietoisuus edellyttävät matkailuyrityksiltä ympäristö-, sosiaalisten-, kulttuuristen ja taloudellisten näkökulmien huomiointia kaikessa toiminnassa ja markkinoinnissa. Vastuullisen matkailun portaat - koulutusmallin kehittäminen hankkeen tarkoituksena on kehittää korkeakouluyhteistyönä ketterä, digitaalisuutta hyödyntävä täydennyskoulutusmalli, joka pilotoidaan vastuullisen matkailun tematiikassa. Keskeisimpiä kohderyhmiä ja pilottiin osallistujia ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Koulutusmallilla pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan siten ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten overtourismiin, ilmastonmuutokseen ja sosiokulttuurisiin ongelmiin.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus: valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen. Projektia hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

 

 

Hakuaika: 8.8.2019 – 18.8.2019

Lisätietoja asiasta antaa:

Tiina Martelius-Louniala

KTT, AmO Tutkimus- ja kehityspäällikkö

Mobile +358 40 579 7668

Email:tiina.martelius-louniala@jamk.fi

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Liiketoiminta

Rajakatu 35,

FI-40200 Jyväskylä, Finland