(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.6.2019

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tuotteet -yksikkö hakee Helsinkiin

projektipäällikköä

vakituiseen työsuhteeseen 1.9.2019 alkaen (tai sopimuksen mukaan).
Tehtävässä toimit projektipäällikkönä erilaisissa THL:n tietohallinnon projekteissa. Projektit ovat THL:n digitaalisten palvelujen kehittämistä, THL:n tuotekehitysprojekteja ja toiminnan kehittämistä. Projektipäällikkönä vastuullasi on koordinoida ja/tai johtaa kehitysprojekteja ja varmistaa, että kulloinkin työn alla oleva projekti saavuttaa sen toteutukselle asetetut tavoitteet. Projekteja johdetaan Leijona-projektimallin (ABC-malli) mukaisesti.
Projektipäällikkönä organisoit tuotekehitystiimin, projektiryhmän ja/tai ohjausryhmän toimintaa, vastaat budjetin, aikataulujen, hankintojen ja työsuunnitelmien laatimisesta ja seurannasta, ohjaat teknisen tiimin ja toimittajan työtä ja työskentelet tiiviissä yhteistyössä tietohallinnon, viestinnän, teknisen toimittajan ja asiakkaiden kanssa. Omien vahvuuksiesi mukaan roolisi voi painottua esim. vahvaan asiakkuus-, konseptointi-, vaatimusmäärittely-, palvelumuotoilu-, tai tekniseen kokonaisarkkitehtuuriasiantuntijuuteen.
Projektipäällikkönä vastaat myös tarvittaessa THL:n osallistumisesta koko Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan projektiryhmiin ja yhteiseen kehittämistyöhön.
Projektipäällikkönä sinulla on yleensä useampi projekti käynnissä samanaikaisesti. Projektitoimisto ohjaa ja hallitsee tietohallinnon projektisalkkua ja allokoi ensi sijassa projektit projektipäällikölle. Projektipäällikkönä raportoit projektin etenemisestä projektitoimistolle ja projektin omistajalle sekä esimiehelle ja muille tahoille projektisuunnitelman mukaisesti.

Tehtävässä teet säännöllistä yhteistyötä tietohallinnon eri toimijoiden (mm. yksikönpäälliköt, projektitoimisto, palvelunhallintatoimisto, tuotekehitystiimit), tuoteomistajan, osastojen substanssiasiantuntijoiden ja viestinnän kanssa. Projektipäällikkönä toimit linkkinä asiakkaan (THL:n asiantuntija, ulkoinen asiakas) ja tilattavan tuotteen tai palvelun toimittajan välillä.

Työskentelet THL:n digitaalisten palvelujen projektitiimissä osana Tuotteet -yksikköä.

Tarjoamme monipuolisia ja merkityksellisiä tehtäviä THL:n tietohallinnon ja koko THL:n projektien parissa, laaja-alaisen näkymän terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen ja mukavan työyhteisön digitaalisten palvelujen projektitiimissä. 

HAKIJALTA ODOTAMME

Olet kokenut, hyvän asenteen omaava, tehokas projektipäällikkö. Sinulla on korkeakoulututkinto, käytännön kokemusta ja näyttöä digitaalisten palvelujen kehittämisprojektien koordinoinnista/johtamisesta ja käyttäjälähtöisestä verkkopalvelusuunnittelusta sekä hankintaprosesseista. Sosiaali- ja terveysalan tuntemus on etu, mutta ei pakollista.
Tehtävä edellyttää kokonaisnäkemystä projektin läpiviennistä, vastuunjaosta, aikataulutuksesta sekä kykyä innostaa ja johtaa asiantuntijatiimin työtä. Käytettävyyden, esteettömyyden, konseptoinnin ja vaatimusmäärittelyjen periaatteiden hallitseminen on välttämätöntä. Projektipäällikkönä toimit sujuvasti tekniikan, sisältötyön ja viestinnän välimaastossa ja ymmärrät niitä kaikkia tarvittavissa määrin. Ketterien kehitysmenetelmien tuntemus on välttämätöntä työssä suoriutumisen kannalta.

Useamman projektin langat pysyvät käsissäsi samanaikaisesti ja ajattelet aina asiakkaan tarpeita ja etua. Osaat priorisoida työtäsi ja näet ongelmien sijaan ratkaisuja. Digitaalisten palvelujen ja työkalujen kehittäminen innostaa sinua, seuraat alaasi ja tuot ratkaisuja ja ideoita työpaikallesi.

PALKKAUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Tehtävä sijoittuu THL:n palkkausjärjestelmässä vaativuusluokkaan 5 (3598,50 €/kk). Lisäksi maksetaan suoriutumiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa.

MUUT TEHTÄVÄÄN LIITTYVÄT TIEDOT

Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa