(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.11.2018

Tehtävän kuvaus


Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto hakee projektipäällikköä työskentelemään "North Star Film Alliance" elokuva-alan kansainväliseen kehittämishankkeeseen, jota ovat toteuttamassa Suomen lisäksi Viro ja Latvia. Hankkeelle on myönnetty EU-rahoitus Interreg Central Baltic -ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kunkin hankkeeseen osallistuvan maan kansainvälistä av- ja elokuva-alan profiilia, osaamista, palvelutarjontaa ja yhteistuotantokäytäntöjä. Tarkoituksena on saada hankkeessa kehitettyä harmonisoitu tuotantokannustinjärjestelmä, jolloin Itämeren alueen maat eivät kilpailisi keskenään suurilla kansainvälisillä av- ja elokuva-alan markkinoilla.

Luovien alojen vaikutus Suomen kansantalouteen on merkittävä ja elokuva- ja TV-ala on luovista aloista työllistävin ja se toimii ajurina myös muille luovien alojen toimijoille, jotka tarjoavat palveluitaan elokuviin ja TV-sarjoihin. Kansainvälisestä näkökulmasta suomalainen elokuva- ja TV-ala elää varhaista mutta virkeää ekosysteemin rakentumiskautta.

Projektipäällikkö vastaa Helsingin hanketoteutuksen toimenpiteistä ja sisällöistä yhdessä hankkeeseen palkattavan projektiasiantuntijan ja Helsingin kaupungin elinkeino-osaston muun henkilöstön kanssa. Projektipäällikön keskeisiä tehtäviä ovat yhteistyö av- ja elokuva-alan eri sidos- ja kohderyhmien kanssa, ja hankkeen toimenpiteisiin liittyvien palveluiden suunnittelu, hankinta ja toteuttaminen yhteistyössä hankkeen muiden toteuttajien kanssa.

Projektipäällikkö toimii hyvin monipuolisessa tehtäväkentässä ja siinä menestyminen edellyttää useiden tehtäväalueiden hallintaa. Projektipäällikkö johtaa tavoitteellisesti laajaa toimenpidekokonaisuutta ja tarttuu aktiivisesti hankkeen aikana esille nouseviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Tehtävässä menestymisessä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja hyviä viestinnällisiä valmiuksia sekä suomeksi että englanniksi. Projektipäälliköllä on soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Lisäksi tehtävässä on etua julkisten hankintojen toteuttamiseen ja EU-hankehallintoon liittyvästä osaamisesta sekä Helsingin kaupungin hankeosion kohteena olevien toimialojen tuntemuksesta.

Työsuhde on määräaikainen 28.02.2021 saakka. Työtehtävät alkavat mahdollisimman pian. Projektipäällikön tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 3700 euroa. Palkka ja siihen mahdollisesti vaikuttavat lisät määräytyvät KVTES:n mukaan.


Kelpoisuusehto


KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Luemme eduksi