(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2018

Määräaikainen tehtävä alkaen 18.09.2018 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 17.09.2018  kello 16:00
Valmennustalo Luxi, Lummetie 2 01300 Vantaa
Konserni- ja asukaspalvelut, Työllisyyspalvelut
Hallinto

Vantaan kaupunki on innovatiivinen edelläkävijä ja työllisyyden edistäjänä. Työllisyyspalveluiden tehtävänä on aktiivinen työllisyyden edistäminen ja työllistäminen. Työllisyyspalveluissa ohjataan, neuvotaan ja tuetaan asiakkaita kohti työelämää tarjoamalla erilaisia palveluja. Etsimme joukkoomme täydennystä ja tarjoamme näytönpaikkaa erinomaisille, innovatiivisille ja rohkeille tekijöille.

Digipore-hanke tarjoaa osallistujilleen mahdollisuuden hahmottaa IT-alan ja digitaalisuuden eri puolia kokeilemisen, yhdessä tekemisen ja esimerkkien kautta. Projektissa IT-ala nähdään laajana kokonaisuutena erilaisia digitaalisuuteen liittyviä tehtäviä, jotka voivat liittyä niin arjen sovelluksiin, peleihin, markkinointiin kuin taiteeseenkin. Projektin tarkoitus on ohjattujen ryhmätoimintojen kautta antaa osallistujille yleiskuva digitaalisuuden eri puolista, herättää heidän mielenkiintonsa ja rohkaista heitä ajattelemaan uravaihtoehtojaan uudella tavalla.

Projektipäälliköltä emme edellytä ryhmätoimintoiminnoissa käsiteltävien digi-aihealueiden valmista hallintaa, mutta kokemus yhdestä tai useammasta aihealueesta helpottaa tehtävien omaksumista. Projektipäälliköllä on tehtävästä selviytyäkseen oltava valmiudet omaksua uutta tietoa projektin aihe-alueista. Projektipäällikön on koulutuksen ja valmistautumisen jälkeen ja yhdessä projektisuunnittelijan kanssa pystyttävä vetämään yhden - neljän päivän mittaisia eri digi-aihealueiden esittelyjä ryhmälle eri tasoisia asiakkaita. Hänen tehtäväänsä kuuluu ryhmän ohjaaminen, asiakkaiden arviointi ja ohjaus jatkokoulutukseen tai työmarkkinoille.

Projekti organisoi kahdenlaista ryhmätoimintaa:

”Nonstop – kurssit”
Koostuu yhden-neljän päivän esittelyistä digitaalisuuden eri osa-alueista kuten Robotiikka, 3d-mallinnus, 3d- tulostus, virtuaalitodellisuus, tekoäly, video-editointi, koodaaminen, pelinteko, lisätty todellisuus. Lisäksi aiheina osaamisen tunnistaminen, osaamiskartoitukset, it-alan koulutus ja työpaikat. Kurssi on tarkoitettu nuorille työttömille, mutta myös vanhemmat työttömät voivat osallistua. NonStop -kurssin kokonaiskesto on noin 1 kk.

Syventävät ”ohjelmointi” kurssit
Toteutetaan ainakin alkuun ostopalveluna. Osallistujat valitaan NonStop-kurssin osallistujien joukosta tai he tulevat lähetteellä TE-toimistosta. Kurssi sisältää työharjoittelua ja kestää 3-6 kuukautta.

Haemme hankkeelle projektipäällikköä, joka vastaa projektin toiminnasta, talouden seurannasta yhdessä projektisuunnittelijan ja talouskoordinaattorin kanssa ja tulosten raportoinnista rahoittajan edellyttämässä laajuudessa.

Tarjoamme haastavan, mielenkiintoisen ja tavoitteellisen tehtävän, jossa on mahdollisuus sekä kehittää että kehittyä.

Vantaa tunnetaan metropolialueen kaupunkina, jolla on rohkeutta, tahtoa ja taitoa tehdä asioita uudella tavalla. Kehittämistyössä toimimme aktiivisesti erilaisissa verkostoissa.

Asukaspalvelut edistävät niin työllisyyttä, monikulttuurisuutta, lähidemokratiaa kuin erilaisia neuvontapalveluita. Lisäksi tavoitteena on nostaa Vantaan näkyvyyttä sekä paikallisten että kansainvälisten tapahtumien kautta.

Kelpoisuusehto:  Alempi korkeakoulututkinto tai työn kautta hankitut vastaavat tiedot.

Lisäksi edellytämme: Hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. 

Luemme eduksi: 
- IT-alan osaamisen
- kokemuksen ryhmätoimintojen ohjaamisesta
- kokemuksen ja osaamisen toiminnan organisoinnista ja kokonaisuuksien hallinnasta sekä suunnittelu- ja toteutuskyvyn
- työmarkkinoiden, erityisesti IT-alan työmarkkinoiden tuntemuksen
- hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
- oma-aloitteisuuden

Työsuhteen tietoja:
Sopimusala: Yleinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Toimistotyöaika

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.

Haethan paikkaa vain sähköisesti (www.tyonhaku.vantaa.fi).