(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2018

Haemme Voimaa opiskeluun -hankkeeseen projektipäällikköä ajalle 1.3.2018 – 29.2.2020 Helsingin kampukselle.

Voimaa opiskeluun - hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaisuuteen ja oikea-aikaisuuteen perustuva tukimalli keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille. Tukimallin kehittämisessä keskeistä on vahvuuksien pedagogiikka, mielenterveyden ja elämänhallinnan vahvistaminen näkökulma, opiskelijoiden osallisuus ja ratkaisukeskeisyys. Hankkeessa rakennetaan kaikille oppilaitosten opiskelijoille ja ammattilaisille arkityöhön integroitu valmennus, jolla voidaan ennaltaehkäisevästi vähentää opiskelijoiden keskeyttämisriskiä vahvistamalla opiskelukykyä ja mielenterveyttä. Ammattilaiset saavat työvälineitä opiskelijoiden opiskelukyvyn tehokkaampaan tukemiseen. Vertais/mentorioppilas-toimintaa kehitetään tavoitteelliseksi vertaistoiminnaksi, joka tukee opiskelukykyä, mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Ammattilaiset ja opiskelijat kehittävät opiskelijoiden käyttöön tarinallisia mielenterveyden ja elämänhallinnan vahvistamisen menetelmiä. Hankkeen tulosten levittämistä tehdään pitkin hankkeen toiminta-aikaa.

Pääasialliset työtehtävät ja vastuut

Projektipäällikkönä vastaat koko hankekokonaisuuden ja Diakonia-ammattikorkeakoulun osalta hankkeen johtamisesta ja projektisuunnitelmaan kuvattujen osatavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Tehtäviisi kuuluu vastata yhteistyöstä osatoteuttajan ja yhteistyökumppanien kanssa, hankkeen taloudesta sekä maksatus- ja seurantaraportoinnista rahoittajalle aikataulujen puitteissa. Lisäksi toimit hankkeen yhteyshenkilönä rahoittajaan päin ja vastaat esim. tarpeen mukaan muutoshakemusten tekemisestä. Koordinoit ohjausryhmätyöskentelyä ja toimit ohjausryhmän sihteerinä ja esittelijänä. Työssäsi vastaat hankkeen tiedottamisesta ja viestinnästä yhdessä osatoteuttajan ja yhteistyökumppanien kanssa sekä koordinoit hankejulkaisun tuottamista ja osallistut julkaisun työstämiseen. Teet luontevasti yhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa hankkeen tulosten levittämiseksi ja toimintaan osallistamiseksi. Osallistut sovittavan työnjaon mukaan ohjauksen, tukemisen ja valmennuksen asiantuntijatehtäviin hankkeessa.

Vaadittava koulutus, osaaminen ja työkokemus

Projektipäällikkö on sekä projektijohtamisen ja hallinnoinnin että opetuksen ja pedagogiikan kokenut ammattilainen. Toivomme sinulla olevan kokemusta ja näyttöä ESR projektien johtamisesta ja hallinnoimisesta sekä kokemusta sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopetuksesta.

Hakijalta toivomme myös kokemusta mielenterveys- ja elämänhallintataitoja ja -tietoja edistävästä valmennuksesta. Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että sinulla on kokemusta amk- ja toisen asteen opiskelijoiden ohjaamisesta ja opintojen tukemisesta.

Tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja, hyvää palveluasennetta sekä innostavaa otetta projektitiimin työn johtamiseen. Valittavalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot katsotaan eduksi.

Tarjoamme

Tarjoamme sinulle kiinnostavan ja haastavan mahdollisuuden hanketyöhön laajassa valtakunnallisessa verkostossa.

Hakuaika ja – menettely

Haethan tehtävään 18.2.2018 mennessä.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät yksityisen opetusalan työehtosopimuksen ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa voimassa olevien palkkausperiaatteiden mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa hanketoimintapäällikkö Sari Vilminko, p. 040 091 0223, sähköposti sari.vilminko@diak.fi