(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.2.2018

Kirkkohallitus hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Toimipaikkamme sijaitsee Helsingin keskustassa.

Haemme määräaikaista
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

seurakuntien talousjohdon tuen projektiin ajalle 1.3.2018–31.12.2019.

Haemme projektipäällikköä, jolla on vahva julkisen taloushallinnon tuntemus, hyvät vuorovaikutustaidot sekä tahto kehittää seurakuntien talousjohdon tukitoimia.

Projektipäällikön tehtävänä on selvittää seurakuntien talousjohdon tarvitseman tuen laatu ja määrä sekä tuen eri toteuttamisvaihtoehdot. Hänen tulee luoda seurakuntien talousjohdon yhteistyöverkostot ja mahdollinen mentorointijärjestelmä sekä täydennyskoulutussuunnitelma yhdessä yhteistyö-kumppaneiden kanssa. Lisäksi tehtävänä on luoda tarvittavia työvälineitä talousjohdon työn tukemiseen sekä käynnistää tukimuotojen toteuttaminen.

Tarjoamme projektipäällikölle itsenäisen tehtävän sekä mahdollisuuden vaikuttaa seurakuntatalouden ja oman tehtäväkuvan kehittämiseen. Tarjoamme lisäksi joustavan työajan sekä osaavat työkaverit ja yhteistyökumppanit.

Tehtävään valittavalta edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä hyvää perehtyneisyyttä julkishallinnon talouteen. Arvostamme seurakuntien hallinnon ja talouden tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus-, koulutus- ja viestintätaitoja. Hakijalta edellytämme erinomaista suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Työsuhde alkaa 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 31.12.2019. Tehtävän palkkaus mää-räytyy kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 603 (vähimmäispalkka 3589,79 euroa/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen (0-15 % vaativuusryhmän palkasta). Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävän alussa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme sähköisen rekrytointipalvelun kautta os. sakasti.fi/tyopaikat viimeistään 16.2.2018 klo 16.00. Hakemuksia ei palauteta. Kyse on uudelleenhausta, jolloin edellisellä hakukierroksella tulleet hakemukset otetaan huomioon. Tiedusteluihin vastaa taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, puh. 050 3496902.