(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö, VAHVA-hanke
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.11.2018

Valtioneuvoston kansliassa on haettavana

Projektipäällikön

määräaikainen virkasuhde ajalle 1.1.2019-31.12.2020. Projektipäällikkö työskentelee valtioneuvoston yhteisessä VAHVA-asianhallintahankkeessa. Tehtävä on viraston yhteinen ja sijoitettu valtioneuvoston hallintoyksikköön tietotoimialalle.

VAHVA-hankkeen tavoitteena on kehittää valtioneuvoston yhteisen asianhallinnan menettelyjä ja prosesseja sekä valmistella yhteinen käyttäjälähtöinen asianhallintaratkaisu ministeriöissä sekä tasavallan presidentin kansliassa ja oikeuskanslerinvirastossa. Hanke on toteutusvaiheessa ja ensimmäiset käyttöönotot on jo tehty.

Projektipäällikkö vastaa projektin etenemisestä ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta johtamalla projektia yhteistyössä hankepäällikön kanssa. Tehtävässä projektipäällikkö vastaa erityisesti asianhallintajärjestelmän teknisen ratkaisun kehittämisestä hankepäällikön ohjauksessa. Projektipäällikkö osallistuu myös tietohallintoyksikön toiminnan kehittämiseen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Etsimme tehtävään laaja-alaista projektinhallinnan ammattilaista, jolla on aikaisempaa kokemusta merkittävien valmisohjelmistopohjaisten hankkeiden/projektien teknisestä toteutuksesta. Tehtäviin kuuluu teknisen ratkaisun liittymien ja integraatioiden kehittämisen koordinointi monitoimittajaympäristössä, palvelinympäristöjen tilaajapuolen hallinnointi, suorituskykytestausten valmistelu, mobiilitoteutuksen koordinointi ja migraatioiden tekninen suunnittelu.

Tehtävä edellyttää kokemusta projektipäällikön tehtävistä ja kokemusta vaativista valmisohjelmistopohjaisista projekteista monitoimijaympäristöissä. Lisäksi edellytämme muun muassa hyvää kokonaisuuksien hallintaa, erinomaisia organisointi- ja yhteistyötaitoja, vaativien tilanteiden vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, kykyä kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun sekä suomeksi että englanniksi. Kokemus valtionhallinnon järjestelmien käyttöönottoprojekteista ja Public 360 tuotteesta katsotaan eduksi.

Tehtävän menestyksellisestä hoitamista tukee soveltuva korkeakoulututkinto. Erinomaisen suomen kielen ja tyydyttävän ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän kokonaispalkkaus muotoutuu välille 4 300-5 700 euroa/kk. Hakija voi esittää palkkatoiveensa. Palkkaus määräytyy valtioneuvoston kanslian palkkausjärjestelmän vaativuustasojen 14-16 mukaisesti (3 838 - 5 036 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa (11-50 % vaativuustason palkasta). Tehtävässä voidaan käyttää enintään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hae tehtävää viimeistään 10.12.2018 klo 16:15. Sähköiset hakemukset www.valtiolle.fi (hakuavain ID: 23-98-2018).