(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö turvallisuusosastolle liikenne- ja ympäristöturvallisuusyksikköön
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.6.2020

Haemme Väylävirastoon, turvallisuusosastolle liikenne- ja ympäristöturvallisuusyksikköön Projektipäällikköä määräaikaiseen ylitarkastajan virkasuhteeseen. Tehtävänä on johtaa LVM:n hallinnonalan yhteistä hanketta, jonka tavoitteena on luoda yhteiseen tietoarkkitehtuuriin perustuva liikennejärjestelmän poikkeamien tilannekuva, joka on nimetty LATURI-järjestelmäksi.

Tästä tilannekuvasta tullaan jatkossa siirtämään poikkeamatiedot Väylän nykyiseen turvallisuustietokantaan (nykyisin TURI) ja uusi LATURI-järjestelmä kattaa laajemmin myös palvelutasoon ja laatuun liittyvät poikkeamat. Haemme projektipäällikköä kehittämään meille tärkeiden poikkeamatietojen keruuta ja järjestelmää yhdessä hallinnonalan projektin kanssa.

Tehtävä on yhteinen Väyläviraston ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa. Projektin tehtävät ja ohjaus jakautuvat puoliksi virastojen välillä, henkilö nimitetään Väylävirastoon.

Tarjoamme mahdollisuuden olla mukana tiimissä, joka kehittää hallinnonalan häiriönhallinnan parantamista. Tulet työskentelemään LVM:n hallinnonalan huippuammattilaisten kanssa ja olet mukana toteuttamassa ja kehittämässä perustehtäväämme: varmistaa ihmisten ja elinkeinoelämän turvallisen ja sujuvan liikkumisen ja kuljetukset.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi


Hakijalta odotamme

Toivomme hakijalta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja perehtyneisyyttä tehtäväalueeseen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta poikkeamienhallinnasta ja tietojärjestelmäprojektien toteuttamisesta sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Kykyä omaksua nopeasti laajoja kokonaisuuksia, hahmottaa asioiden riippuvuussuhteita, suunnitella, hallinnoida ja johtaa kehittämisprojekteja.

Liikennesektorin tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa:   1.8.2020
tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy:   31.12.2021
projektiluontoinen työ


Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   8.6.2020 16:15

ID:   31-132-2020

Sähköiset hakemukset:

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

  • joustava työaika
  • etätyömahdollisuus
  • Smartum liikunta- ja kulttuurietu
  • työmatkaseteli
  • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä
Risto Murto
Yksikönpäällikkö
029 534 3288
risto.murto@vayla.fi


Työpaikan tiedot

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki
tai
Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta
tai
Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere


Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa.