(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö, tieomaisuudenhallinnan kehittäminen
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.6.2020

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylävirasto toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylävirasto on tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 1,6 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.

Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väyläviraston tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Tehtävän kuvaus

Haemme projektipäällikköä ylitarkastajan vakituiseen virkaan. Projektipäällikkö vastaa Väyläviraston tieomaisuuden hallinnan kehittämisestä yhteistyössä alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Omaisuudenhallinta on Väylän yksi keskeinen, strateginen toiminnan painopiste, jonka avulla Väylä ylläpitää ja kehittää noin 20 miljardin euron väyläomaisuuttaan.

Tehtävässä painottuu virastossa käynnistettävän tieomaisuudenhallinnan kehittämishankkeen vetovastuu ja hankkeen kytkeminen virastotasoiseen omaisuudenhallinnan kehitykseen. Lisäksi tehtävänkuvaan kuuluu Väyläviraston käynnissä olevien kehityshankkeiden yhteensovittaminen tieomaisuudenhallinnan kokonaisuuteen.

Tehtävä sijoittuu toiminnanohjaus, talous ja turvallisuus toimialalle. Kehittämishankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Väyläviraston muiden toimialojen ja ELY-keskusten kanssa.

Tehtävään kuuluu myös kansainvälisen tieomaisuudenhallinnan kehitystyön seuranta ja siihen osallistuminen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme hakijalta tehtävään sopivaa koulutusta ja useamman vuoden työkokemusta haettavassa tehtävässä suoriutumista tukevissa tehtävissä.

Tehtävien vaativuustaso huomioon ottaen arvostamme ylemmän korkeakoulututkinnon tasoista koulutusta

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä hahmottaa analyyttisesti laajoja kokonaisuuksia ja ennakkoluulotonta kehittämisotetta sekä kykyjä suunnitella, hallinnoida ja johtaa haastavia kehitysprojekteja. Osaaminen rakennetun omaisuudenhallinnasta ja omaisuudenhallintajärjestelmien kehittämisestä katsotaan tehtävän kannalta merkittäväksi eduksi.

Lisäksi arvostamme erittäin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä usean vuoden kokemusta tieliikennealasta ja osaamista tietojärjestelmien kehittämistyöstä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää myös käytännössä osoitettua hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä kansainväliseen yhteistyöhön.

Tehtävä sijoittuu Helsinkiin, Pasilan toimipaikkaamme mutta myös muut toimipaikkamme (Tampere, Lappeenranta, Turku) voivat tulla kysymykseen.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.10.2020 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   6.8.2020 16:00

ID:   31-147-2020

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

  • Joustava työaika
  • etätyömahdollisuus
  • Smartum liikunta- ja kulttuurietu
  • työmatkaseteli
  • työnantajan tukema lounas.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Virpi Anttila (29.6.-3.7.2020) Johtaja 029 534 3642 virpi.anttila@vayla.fi
Vesa Männistö (27-31.7.2020) Johtava asiantuntija 029 534 3569 vesa.mannisto@vayla.fi
Ari-Pekka Manninen (3.-6.8.2020) Kehittämispäällikkö 029 534 3619 ari-pekka.manninen@vayla.fi

Työpaikan tiedot

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

tai

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta
tai
Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

tai

Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21, PL 351
20101 Turku

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
VÄYLÄ/4612/01.01.01/2020.


Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme