(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö, tekniikan alan koulutuksen kehittäminen
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.8.2020

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.


Informaatioteknologian tiedekunta on alallaan Suomen ensimmäinen ja suurin. Luomme tiedeperusteisesti yhteiskunnan digitaalista tulevaisuutta. Tutkimuksessa, koulutuksessa ja sidosryhmäyhteistyössä yhdistämme kokonaisvaltaisesti teknologian, informaation, organisaatioiden ja liiketoiminnan sekä ihmisen näkökulmat. Tiedekunta on noin 160 työntekijän ja 2700 opiskelijan dynaaminen tiedeyhteisö. 


Jyväskylän yliopiston strategian tavoitteena on vahvistaa monitieteistä tutkimusta ja koulutusta.


Yliopisto on saanut uuden tekniikan alan koulutusvastuun ja ensimmäinen vaihe käynnistyy elokuussa 2021 vahvistamaan strategista painoalaamme informaatioteknologia ja ​ihminen tietoyhteiskunnassa.


Tule projektipäälliköksi kehittämään uutta tekniikan alan koulutusta Jyväskylän yliopistoon!


Projektipäällikkönä työskentelet informaatioteknologian tiedekunnassa ja tuet tiedekunnan johtoa teknisen alan koulutusohjelman käynnistämisessä. Liikut aktiivisesti sidosryhmiemme parissa kooten koulutuksen tueksi tarvittavia yhteistyöverkostoja ja autat tiedekuntaa koordinoitaessa koulutusohjelman sisällönsuunnittelua. Osallistut opiskelijamarkkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tuet asiantuntemuksellasi projektiryhmän ja ohjausryhmän työskentelyä.


Projektipäällikkönä olet itse valmis tarttumaan näppäimistöön ja tuottamaan koulutusohjelman valmistelussa tarvittavia dokumentteja. Pystyt neuvottelemaan ja fasilitoimaan tuloksellisesti eri ryhmien työskentelyä yhteisen päämäärän eteen niin yliopiston sisällä kuin ulkoisten sidosryhmien parissa.  


Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää


 • diplomi-insinöörin tutkintoa, tekniikan tohtorin tutkinto katsotaan eduksi
 • kokemusta ja osaamista yliopistokoulutuksen sekä tutkimuksen kehittämisestä
 • ICT-alan tuntemusta
 • kykyä ymmärtää ihmistieteiden alueiden tutkimusta ja tarpeita
 • matemaattis-loogisen ajattelun ymmärrystä
 • vahvaa kokemusta projektinhallinnasta ja kehittämistyöstä
 • erinomaisia organisointi-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
 • sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa

Arvostamme myös


 • näyttöjä sidosryhmäyhteistyöstä
 • kykyä itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn etäyhteyksin
 • yliopistoyhteisön toiminnan ja sitä säätelevien säädösten tuntemusta
 • ICT-alan ja teknologian kehitystrendien tuntemusta
 • teknologiayritysten osaamistarpeiden tuntemusta

Projektipäällikkö rekrytoidaan 1.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on kahden vuoden määräaikainen työsuhde (koulutuksen käynnistämishanke). Työtä tehdään sekä paikan päällä Jyväskylässä ja sidosryhmiä kotimaan matkoilla tavaten.  


Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi


Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


 1. Hakemus
 2. Ansioluettelo (cv)
 3. Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Jätä hakemuksesi 11.9. mennessä. Lisätietoja antavat Informaatioteknologian tiedekunnan dekaani Pasi Tyrväinen, puh. +358405408646, pasi.tyrvainen@jyu.fi, ja Jyväskylän yliopiston kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, puh. +358407373364, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi.