Projektipäällikkö, ratainfrarakentaminen (Itä-Suomi)
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.6.2020

Väyläviraston Hankkeet -toimiala hakee projektipäällikköä ylitarkastajan virkaan. Tehtävä si-joittuu toimialalla projektien toteutus-osastolle. Väyläviraston Hankkeet- toimiala vastaa viras-ton vastuulla olevista tie-, rata-, ja meriväylähankkeiden rakennussuunnittelusta ja hankkeiden toteuttamisesta.

Projektipäällikkö kuuluu projektiorganisaatioon, jossa hän toimii erikseen sovittavissa raken-nuttamishankkeissa ja -projekteissa projektipäällikkönä ja vastaa projektien läpiviennistä ja toteutuksesta. Tehtävät painottuvat Itä-Suomen ratojen korjaus- ja parannushankkeisiin, mutta hankkeita voi olla muuallakin Suomessa.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu ensisijaisesti:

 • johtaa tilaajan edustajana hankkeiden toteutusta ja mm. urakoiden hankinnan valmistelua ja kilpailuttamista
 • toimia Itä-Suomen rakentamisen aluepäällikkönä (mm. yhteyshenkilönä toimiminen raken-tamiseen liittyen, alueen tarpeiden ja töiden yhteensovittaminen kunnossapidon ja suunnitte-lun kanssa)
 • osallistua projektien sopimuksen aikaisiin tehtäviin kuten työmaakokouksiin, urakan valvon-taan ja muihin tilaajalle kuuluviin tehtäviin
 • vastata projektien rakentamisvaiheen aikataulu-, kustannus- ja laatutavoitteiden toteutumi-sesta
 • vastata projektissa erikseen sovittavista tehtävistä
 • osallistua Väyläviraston ja sidosryhmien kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Hakijalta toivomme rakennusalan insinööri- tai korkeakoulututkintoa (AMK tai DI), vähintään viiden vuoden kokemusta infrahankkeiden toteutuksesta sekä hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja. Odotamme myös matkustusvalmiutta, kykyä tiimityöskentelyyn, oma-aloitteisuuteen ja tehokkaaseen toimintaan paineen alaisena.

Katsomme eduksi kokemuksen radanrakennusprojektien toteutuksesta.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.10.2020 tai sopimuksen mukaan.

Virka on perustettu yksikköön.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   14.8.2020 16:00

ID:   31-141-2020

Sähköiset hakemukset:

    Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

  Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • Joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuuri
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä

Lars Westermark 22.6.-17.7.2020 johtaja 0295343838 lars.westermark@vayla.fi
Esa Sirkiä 3.-14.8.2020 johtaja 0295343344 esa.sirkia@vayla.fi
Maria Torttila 3.-14.8.2020 apulaisjohtaja 0295343836, vastaa kys. arkisin vko 29, 32 ja 33 maria.torttila@vayla.fi

Toimipiste

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
VÄYLÄ/4413/01.01.01/2020

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä
 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot