(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö Raide-Jokeriin
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.6.2020

Kuvaus tehtävästä: Etsimme projektipäällikköä Raide-Jokeri -hankkeen suunnittelun ohjaukseen, joka on yksi ensimmäisistä Suomeen toteutettavista pikaraitioteistä. Raide-Jokerin linjaus on 25 km, josta 9 km sijoittuu Espoon alueelle. Raide-Jokeri tulee kulkemaan Espoon Keilaniemestä Helsingin Itäkeskukseen. Raideyhteys korvaa runkobussilinjan 550, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja.

Raide-Jokeri toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa allianssimallilla, jossa toimitaan tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden, toteuttajien ja kaupunkien edustajien kanssa. Raitiolinjan rakentaminen on alkanut vuonna 2019. Tehtävässä pääse ainutlaatuisella tavalla mukaan toteuttamaan Espoon ensimmäistä raitiotietä. Tehtäviin voi kuulua myös muiden Espoon raidehankkeiden suunnittelun ohjaus.

Projektipäällikkö toimii osana Espoon kaupungin asiantuntijatiimiä Raide-Jokerin allianssissa, joten työskentelystä suuri osa tapahtuu hankkeen Big Roomissa, hyvien kulkuyhteyksien varrella Pitäjänmäessä. Tehtävänkuvaan kuuluu toimiminen kaupungin asiantuntijana Raide-Jokerissa, suunnittelun ohjaus, yhteensovitus Espoon kaupungin muiden hankkeiden kanssa sekä aukottoman tiedonkulun varmistaminen. Hankkeen edetessä tehtäviin voi sisältyä myös liikennöintiin liittyviä asioita. Hankkeeseen sisältyy runsaasti viestintää ja vuorovaikutusta asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tehtävänkuvaa voidaan muokata valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan.

Työpaikan nimi: Kaupunkitekniikan keskus, Investoinnit, suunnitteluyksikkö

Työaika: 36 h 45 min /viikko

Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen insinöörin tutkinto.

Tehtävässä edellytetään hyvää yhteistyökykyä sekä hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.

Arvostamme kokemusta liikenne- tai väyläsuunnittelusta, joukkoliikenteestä ja liikenneturvallisuudesta sekä oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.


Tekninen ja ympäristötoimi luo päivittäisellä työllään asumiselle ja yrittämiselle toimivat ja viihtyisät edellytykset. Kaupunkitekniikan keskus turvaa osaltaan kaupunkielämän perusedellytykset. Niihin kuuluvat kadut, tiet ja viherympäristö. Investointien suunnitteluyksikkö on noin 40 asiantuntijan monialainen ja dynaaminen yksikkö, joka toimii Otaniemessä hyvien yhteyksien varrella. Yksikkö vastaa teiden, katujen, aukioiden sekä vesihuollon, puistojen, viheralueiden, ulkoliikuntatilojen ja venesatamien suunnittelusta.