(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö MOODI-hankkeeseen kehittämään nuorten aikuisten palvelupolkua sekä luomaan uutta v
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.11.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, nuorisopalvelut
 Nuorisotyö ja liikuntaMonitoimitila Liito, Lummetie 2 b, Tikkurila

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 02.01.2020 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2020


Haemme nuorisopalveluihin projektipäällikköä ESR-rahoitteisen Moodi-hankkeen tiimiin. Moodi (2018-2020) on Euroopan Sosiaalirahaston tukema hanke. Moodi-hankkeen tarkoitus on hyödyntää Vantaalla jo olevia resursseja entistä tehokkaammin nuorten aikuisten (17 – 28-vuotiaiden) palveluissa, jotta nuori löytäisi paremmin tarvitsemansa tuen ja avun. Hankkeessa pyritään edistämään vuorovaikutusta ammattilaisverkoston toiminnassa sekä tiivistämään kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyötä. Moodi-hankkeessa kehitetään myös paljon tukea tarvitsevien nuorten aikuisten kotiin vietävää työtä taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Visiona hankkeessa on riittävän pitkäkestoinen, monialainen kuntoutuspolku psykososiaalisesti vaikeassa tilanteessa oleville nuorille aikuisille. 

Etsimme hankeosaajaa, jolla on vahva tuntemus sekä sosiaali- että nuorisotyönkentästä, kokemusta nuorten kanssa tehtävästä ohjaustyöstä, monialaisesta verkostotyöskentelystä, viestinnästä sekä esimieskokemusta. Projektitiimiin kuuluu projektipäällikön lisäksi projektityöntekijä sekä kotiin vietävää työtä kehittävä työpari.

Projektipäällikkö vastaa kohderyhmältään ja tavoitteiltaan laajentuneen hankkeen hallinnollisista tehtävistä, hankkeelle tärkeiden verkostojen luomisesta sekä koulutusosioiden suunnittelusta ja niiden materiaalin valmistamisesta sekä koulutusten toteuttamisesta ja arvioinnista. Projektipäällikkö seuraa hankkeen tavoitteiden etenemistä sekä johtaa työtä. Hän on projektitiimin esimies.

Projektipäällikkö tekee hankkeesta juurrutussuunnitelman, sopii toteuttamisaikatauluista ja vastuista kaupungin organisaatioiden kanssa. Projektipäällikkö vie tietoa hankkeen löydöksistä ja ohjausmalleista muihin kuntiin ja organisaatioihin.

Hakijalta odotamme hyviä tiimi- ja verkostotyötaitoja, organisointikykyä ja esiintymisvalmiutta. Toivomme aktiivista, positiivista ja innostavaa työotetta.  Luemme eduksi erityisesti hanketyöntuntemuksen ja koulutus- ja arviointikokemuksen. Työpiste sijaitsee Vantaan kaupungin nuorten monitoimitila Liidossa, Tikkurilassa.

Tarjoamme hyvän työyhteisön, innostavan tiimin sekä haasteellisen ja mielenkiintoisen toimintaympäristön, joka kehittyy jatkuvasti. Vantaan kaupungin arvojen mukaiseen työskentelyyn kuuluvat avoimuus, rohkeus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus.

Lisätietoa Pomppu-mallista tästä ja Palvelu olen minä-hankkeesta tästä.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2822,68 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Iiris Nurmo 050 302 5960, iiris.nurmo@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.