(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö - Key Account Manager (3 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.7.2019

Tehtävän kuvaus


Byrokraatti hakee kolmea "Key Account Manageria" toteuttamaan Stadin soten digipalveluja innovatiivisesti. Oletko sosiaali- ja terveystoimialan läpikotaisin tunteva digitalisti, tekoälyä ja robotisaatiota osaava sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen ja/tai kyseisen tehtäväalueen hyvin hallitseva IT-ammattilainen vai jotain tältä väliltä? Stadin soten tietohallinnossa kokeillaan uutta Key Account Manager -toimintamallia, jossa kolme tietotekniikan mahdollisuudet ja sote-asiakkaiden ja -palvelujen tarpeet hyvin tuntevaa asiantuntijaa auttavat byrokraattia kysynnän ja tarjonnan kohdentamisessa.

Key Account Managerit työskentelevät tietohallinnossa tiiviissä yhteistyössä soten palvelukokonaisuuksien ammattilaisten, hallinnon asiantuntijoiden sekä digitaalisia palveluja tuottavien toimittajien kanssa. He tuovat tietotekniikan mahdollisuudet ydintoimintamme käyttöön ja palvelujen haasteet ja tarpeet tietohallinnon ammattilaisten ratkaistaviksi. Siinä sivussa he toistuvasti lyövät byrokraatin ällikällä ratkaisujensa nerokkuudella.

Key Account Managerit laativat ja ylläpitävät tietohallinnon palvelujen kuvauksia ja tuovat ne käyttäjien saataville. Samalla he myötävaikuttavat soten ja ehkä koko stadin digisuunnitelmien tekemisessä ja toimeenpanossa. Key Account Manager tuntee digitaalisten palvelujen mahdollisuudet, tietohallinnon palvelut ja asiakkaan tarpeet. Jos hänellä on ratkaisu asiakkaan tarpeeseen, panee hän sen toimeksi. Jos ei, hän kehittää sellaisen yhdessä sote-ammattilaisten ja tietotekniikan osaajien kanssa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:
- vankkaa IT- osaamista
- rautaista projektiosaamista
- itsenäistä työotetta
- kehittämishalua ja kykyä ottaa isoja haasteita vastaan - ja voittaa ne
- rohkeutta tuoda haastavatkin asiat esille ja löytää niihin sopivat ratkaisuehdotukset
- hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja
- sujuvaa kirjallista ja suullista esiintymistaitoa sekä hyvää dokumentointitaitoa
- että ei ole liian byrokraattinen :)

Jos olet sopivan korkeakoulututkinnon omaava digitaalisten palvelujen osaaja ja tiedät jotakin ohjelmistorobotiikasta, keinoälystä tai palvelumuotoilusta ja hallitset näiden lisäksi toimialamme perusasiat tavallista tallaajaa paremmin, voit olla kaipaamamme Key Account Manager. Luovuus ja visionäärisyys eivät ole tässä tehtävässä rasite vaan voivat jopa edesauttaa menestymistäsi.

Työ on aluksi määräaikainen vuoden 2020 loppuun, mutta voi jatkua tai muuttua pysyvämmäksikin riippuen siitä, miten uusi toimintamalli lähtee 'lentoon' ja osoittaa toimivuutensa haastavassa toimintaympäristössämme.

Työn aloitus 2.9.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan ryhmähaastatteluna 20/21.8.2019. Haastateltaville lähetetään erillinen kutsu.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


Sosiaali- ja terveystoimialan tuntemus.
Englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.