(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö, johto- ja tilannekeskukset
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.2.2021

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu SM asettaman hankkeen "Valtakunnallisten johto- ja tilannekeskusten toimintojen yhtenäistäminen" johtaminen sekä suunnitella ja yhteensovittaa valtakunnalliset johto- ja tilannekeskustoiminnat yhteistyössä HIKLU JOKE -projektin sekä Varsinais-Suomen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitosten hankkeiden kanssa.

Edelleen hankkeen tavoitteena on pelastuslaitosten tilannekeskuspalvelujen muodostaminen keskenään verkottuneeksi järjestelmäksi, jossa valtioneuvoston asetuksella kootaan viiteen maakuntaan 24/7 toimivat tilannekeskukset. Nämä tilannekeskukset palvelisivat yhteistoiminta-alueensa maakuntia mm. pelastustoiminnan johtamisen tukemisessa sekä tilannekuvan välittämisessä. Yksi näistä viidestä tilannekeskuksesta kokoaisi valtakunnallisen pelastustoimen tilannekuvan.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksien vastaavien hankkeiden kanssa. Lisäksi hankkeeseen osallistuu Varsinais-Suomen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokset SM julkaisun 21/2018 "Ehdotus pelastustoiminnan johtamisen suunnitteluperusteiden kehittämiseksi" mukaisesti. Edellä mainitut pelastuslaitokset tukevat omalta osaltaan tätä hanketta, ja asemoituvat siten, että tällä hankkeella on mahdollisuus onnistua toimintojen yhteensovittajana. Hankkeen ohjausryhmä koostuu näiden pelastuslaitosten ja SM pelastusosaton viranhaltijoista. Lisäksi yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Pelastusopisto ja Palopäällystöliitto.

Tehtävä on virkasuhteinen.

Työpaikan nimi: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.

Työaika: toimistotyöaika, 36 h 15 min viikossa. Työaika on liukuva klo 7-19 välillä.

Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.

Tehtäväkohtainen palkka: 3880,31- 4200,00 €/kk. Palkkaus tarkentuu tehtävään valitun henkilön osaamisen mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä ratkaisukeskeistä ja kehittämismyönteistä asennetta ja vähintään B-luokan ajokorttia. Lisäksi hakijan on annettava pyydettäessä lupa turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen sekä huumetestaukseen.

Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista esittämiskykyä sekä sujuvaa ruotsin ja englannin kielen suullista esittämiskykyä, kykyä työskennellä verkostoissa sekä kokemusta pelastustoiminnan johtamisesta.

Suunnitellut haastattelupäivät ovat ensisijaisesti torstai 11.3. ja perjantai 12.3. Haastatteluun kutsuttavia pyydetään vastaamaan Wopi-työtapa-analyysiin ennen haastattelua.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut alueen 10 kunnan yli 450 000 asukkaalle ja ensihoitopalveluja sopimusten mukaisesti. Palveluksessamme on noin 600 päätoimista henkilöä. Pelastuslaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on osa Espoon kaupungin organisaatiota.