(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö ja projektikoordinaattori (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2018

Tehtävän kuvaus


Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto hakee projektipäällikköä ja projektikoordinaattoria työskentelemään "Kasvun ekosysteemit: yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä" -hankkeeseen, joka toteutetaan osana kuuden suurimman suomalaisen kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa.

Kasvun ekosysteemit -hankkeen tavoitteena on tukea kasvuhakuisten yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa kuudessa Suomen suurimmassa kaupungissa. Hankkeessa kehitetään kaupunkiorganisaatioiden yrityksille suunnattuja palveluita ja vahvistetaan liiketoimintaa tukevia innovaatioekosysteemejä. Helsingin kaupungin hankeosiossa vahvistetaan kolmea kaupungin elinkeinoelämän kannalta merkittävää innovaatiokeskittymää - peliteollisuus, meriteollisuus sekä terveys- ja hyvinvointiteknologia.

Ilmoita hakemuksessa selkeästi kumpaa tehtävää haet.

Projektipäällikkö:

Projektipäällikkö vastaa seitsemän osatoteuttajan muodostaman hankekokonaisuuden koordinoinnista sekä Helsingin hanketoteutuksen sisällöistä yhdessä hankkeeseen palkattavien työntekijöiden ja Helsingin kaupungin elinkeino-osaston muun henkilöstön kanssa. Projektipäällikön keskeisiä tehtäviä ovat kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden yhteistyön aktivointi kolmessa innovaatiokeskittymässä sekä keskittymiin liittyvien palveluiden suunnittelu, hankinta ja toteuttaminen. Projektipäällikkö on vastuussa hankehallinnon sujuvuudesta ja yhteydenpidosta hankkeen rahoittajaan - Uudenmaan liittoon.

Hakemallamme projektipäälliköllä on kyky johtaa tavoitteellisesti laajaa hankekokonaisuutta ja halukkuutta tarttua aktiivisesti hankkeen aikana esille nouseviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Tehtävässä menestymisessä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja hyviä viestinnällisiä valmiuksia sekä suomeksi että englanniksi. Projektipäälliköllä on soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Hakijan eduksi katsotaan kokemus esimerkiksi joistain seuraavista teemoista: julkiset yrityspalvelut, aloittelevat ja kasvavat yritykset, tutkimustoiminnan kaupallistaminen ja hankekehittäminen. Lisäksi tehtävässä on etua julkisten hankintojen toteuttamiseen ja EAKR-hankehallintoon liittyvästä osaamisesta sekä Helsingin kaupungin hankeosion kohteena olevien toimialojen tuntemuksesta.

Projektikoordinaattori:

Projektikoordinaattorin tehtävänä on yhdessä hankkeen projektipäällikön kanssa organisoida seitsemän osatoteuttajan hankekokonaisuuden hankehallinto. Projektikoordinaattori vastaa hankkeen sisältö- ja talousraportoinnista sekä yhteydenpidosta hankkeen rahoittajaan. Lisäksi projektikoordinaattori osallistuu Helsingin kaupungin osatoteutuksessa järjestettävien tilaisuuksien ja hankintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Projektikoordinaattorilla on merkittävä rooli hankkeen ulkoisen ja sisäisen viestinnän koordinoinnissa.

Hakemallamme projektikoordinaattorilla on kokemusta EAKR- tai ESR-rahoitettujen hankkeiden hankehallinnosta sekä kyky koordinoida tehokkaasti laajan toteuttajajoukon työskentelyä. Projektikoordinaattorilla on soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Hakijan eduksi katsotaan kokemus esimerkiksi yritysten kanssa työskentelystä ja yritysten kasvua tukevista palveluista, julkisten hankintojen toteuttamisesta, hankeviestinnästä sekä kaupunkiorganisaatioiden toimintatavoista. Tehtävä edellyttää hyvää suullista ja kirjallista kommunikaatiotaitoa suomeksi ja englanniksi.

Kumpikin työsuhde on määräaikainen 31.12.2020 saakka. Työtehtävät alkavat mahdollisimman pian. Palkka määräytyy KVTES:n mukaan.

6Aika (ks. 6Aika.fi) on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka tavoitteena on kehittää älykkäitä ja kestäviä palveluita sekä synnyttää Suomeen uutta osaamista, innovatiivista liiketoimintaa ja työpaikkoja. 6Aika-strategia on osa Suomen "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" -rakennerahasto-ohjelma.

Kelpoisuusehto


KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Luemme eduksi