(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö, infrarakentaminen (Pohjanmaa)
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.6.2020

Väyläviraston Hankkeet -toimiala hakee projektipäällikköä ylitarkastajan virkaan. Tehtävä si-joittuu toimialalla projektien toteutus-osastolle. Väyläviraston Hankkeet- toimiala vastaa viras-ton vastuulla olevista tie-, rata-, ja meriväylähankkeiden rakennussuunnittelusta ja hankkeiden toteuttamisesta.

Projektipäällikkö kuuluu projektiorganisaatioon, jossa hän toimii erikseen sovittavissa raken-nuttamishankkeissa ja -projekteissa projektipäällikkönä ja vastaa projektien läpiviennistä ja toteutuksesta. Työt painottuvat seuraavien vuosien osalta Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueille.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu ensisijaisesti:

  • johtaa tilaajan edustajana hankkeiden toteutusta ja mm. urakoiden hankinnan valmistelua ja kilpailuttamista
  • osallistua projektien sopimuksen aikaisiin tehtäviin kuten työmaakokouksiin, urakan valvon-taan ja muihin tilaajalle kuuluviin tehtäviin
  • vastaa projektien rakentamisvaiheen aikataulu-, kustannus- ja laatutavoitteiden toteutumi-sesta
  • vastaa projektissa erikseen sovittavista tehtävistä.
  • osallistua Väyläviraston ja sidosryhmien kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Hakijalta toivomme rakennusalan insinööri- tai korkeakoulututkintoa (AMK tai DI), vähintään viiden vuoden kokemusta infrahankkeiden toteutuksesta sekä hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja. Odotamme myös matkustusvalmiutta, kykyä tiimityöskentelyyn, oma-aloitteisuuteen ja tehokkaaseen toimintaan paineen alaisena.

Katsomme eduksi kokemuksen infra- ja erityisesti vesi- ja tierakennusprojektien toteutukses-ta.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.10.2020 tai sopmuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   14.8.2020 16:00

ID:   31-143-2020

Sähköiset hakemukset:

    Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

  Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

  • Joustava työaika
  • etätyömahdollisuus
  • Smartum liikunta- ja kulttuuri
  • työmatkaseteli
  • työnantajan tukema lounas.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä

Lars Westermark 24.6.-17.7.2020 johtaja 0295343838 lars.westermark@vayla.fi
Esa Sirkiä 3.-14.8.2020 johtaja 0295343344 esa.sirkia@vayla.fi

Toimipiste

Vaasa
Wollfintie 35
65200 Vaasa

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
VÄYLÄ/4414/01.01.01/2020.

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä