(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö, FITech ICT
Aalto-yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.2.2019
Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa, Helsingissä ja Mikkelissä.

Projektipäällikkö - FITech ICT

Etsimme projektipäällikköä luotsaamaan seitsemän yliopiston yhteistä kolmivuotista hanketta, jonka tavoitteena on täydennyskouluttaa vuosien 2019-2021 aikana valtakunnallisesti noin 4 000 ICT-alan osaajaa. Kansallisesti tärkeä 10 miljoonan euron hanke pyrkii osaltaan vastaamaan ajankohtaiseen koodaripulaan. Projektipäällikkönä vastuullasi on mm. koordinoida hankkeen taustalla olevien kumppaniyliopistojen yhteistyötä, rakentaa yhteistyösuhteita yliopistojen ja alan yritysten välille sekä vastata hankkeen taloudesta.

FITech ICT:n projektipäällikkönä pääset keihäänkärkeen konseptoimaan ja rakentamaan tapoja, joilla yliopistot jatkossa palvelevat kasvavaa aikuisopiskelijoiden joukkoa. Paitsi että tehtävässä palvelet kansallisesti merkittävää tarkoitusta tietotekniikan osaamistarvetta helpottaessasi, toimit siis myös yliopistokentän sisäisenä uudistajana jatkuvan oppimisen alueella. Projektipäällikkönä vastaat yliopistojen yhteistyömallien rakentamisesta niin opetuksen kuin opintohallinnonkin puolella, jonka lisäksi toimit yhteyshenkilönä hankkeen tärkeiden sidosryhmien, kuten alan yritysten suuntaan. Olet siis päivittäin tekemisissä niin yliopistojen opetus- ja muun henkilökunnan kuin ulkoisten sidosryhmienkin kanssa. Menestyt tehtävässä, jos nautit nopeastakin uuden kehittämisestä ja erilaisten tahojen tarpeiden ja toiveiden yhteensovittamisesta.

Projektipäällikön tehtävä on vastuullinen, ja saat sitä hoitaessasi myös paljon vapautta edistää asioita parhaaksi katsomallasi tavalla - aloitteellisuus, energisyys ja kokeiluhaluisuus ovat siis ehdottomia edellytyksiä tehtävässä menestymiselle.

Edellytämme FITech ICT:n projektipäälliköltä:

• Halua, kiinnostusta ja intoa työskennellä suomalaisen yliopistokentän uusiutumisen eteen
• Tehtävän kannalta relevanttia työkokemusta
• Erinomaisia yhteistyötaitoja
• Erinomaisia kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja suomeksi ja englanniksi
• Oma-aloitteisuutta ja kykyä sietää epävarmuutta
• Ylempää korkeakoulututkintoa
• Matkustusvalmiutta kotimaassa

Hakijan eduksi haussa katsotaan:

• Kokemus tietotekniikan alan työtehtävistä ja/tai opinnoista
• Suomalaisen korkeakoulukentän tuntemus
• Suomalaisen elinkeinoelämän (erit. ICT-ala) tuntemus
• Johtamiskokemus
• Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän taidot

FITech ICT:n projektipäällikkö solmii työsuhteen Aalto-yliopistoon, jolla on hankkeesta koordinaatiovastuu. Työsuhde on määräaikainen 31.12.2021 saakka.

FITech ICT:n projektipäällikkö kuuluu Aalto-yliopiston FITech-tiimiin, jossa FITech ICT:n lisäksi on toisen konsortiohankkeen, FITech-Turun henkilöstöä. Toimit tehtävässä muun FITech-tiimin tukemana ja tukena. Tiimiä johtaa FITechin operatiivinen johtaja.

Finnish Institute of Technology (FITech) on suomalainen tekniikan alan verkostoyliopisto. FITechissä tekniikan yliopistot palvelevat yhteiskuntaa tiiviissä koulutusyhteistyössä. FITech on kansainvälisesti ainutlaatuinen alusta tekniikan alan yliopistojen sekä teollisuuden ja muiden yhteiskunnallisten sidosryhmien saumattomalle yhteistyölle. Konsortion jäseniä ovat Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto sekä Åbo Akademi, eli kaikki tekniikan alan koulutusta ja tutkimusta tekevät suomalaiset yliopistot.

Pyydämme hakemukset liitteineen (hakemus sis. palkkatoiveen ja CV) sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 17.2.2019.

Lisätietoja:
Heikki Koponen, operatiivinen johtaja, FITech, heikki.koponen@fitech.io, 050 517 2674
Petri Vuorimaa, käynnistysvaiheen projektijohtaja, FITech ICT.
Professori, tietotekniikan laitos, Aalto-yliopisto, petri.vuorimaa@aalto.fi, 050 339 9712