(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö, Ekologian ja genetiikan yksikkö
Oulun Yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.9.2020

Etsimme Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan yksikköön

Projektipäällikköä määräajalle 26.10.2020-31.8.2021.


Tehtävään kuuluvat vastuut

NovelBaltic-hanke (centria.fi/novelbaltic) kuuluu EU:n Itämeren alueen Interreg -rahoitusohjelmaan. Kansainvälisen hankkeen tavoitteena on luonnontuotteiden arvon kasvattaminen kehittämällä aitouden ja laadun todentamismenetelmiä.

Oulun yliopisto toimii hankkeen pääpartnerina. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu hankkeen toiminnasta ja hallinnosta vastaaminen. Hän on vastuussa projektin päivittäisestä toiminnasta ja varmistaa hankkeen etenemisestä ja päämäärien saavuttamisen aikataulun mukaisesti. Projektipäällikkö vastaa myös selvitysten laatimisesta rahoittajille ja organisoi tilaisuuksia. Lisäksi hänen odotetaan osallistuvan hankkeessa tapahtuvaan tutkimustyöhön erityisesti aitouden todentamismenetelmien kehittämisen osalta.


Hakijoiden pätevyys

Projektipäälliköksi valittavalta henkilöltä edellytetään tehtävään soveltuvaa maisterin tai tohtorin tutkintoa kasvifysiologian, molekulaarisen biologian, biokemian ym. alalta. Työtehtävien hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa sekä erinomaisia projektinjohtamistaitoja. Eduksi katsotaan kokemus EU-hanketoiminnasta, kuten myös tietämys molekulaarisista tutkimusmetodeista ja kasvilajeilla työskentelystä. Tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta, mutta myös kykyä tiimityöskentelyyn ja hyviä yhteistyötaitoja. Työ vaatii matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.


Työsuhteen palkkaus

Projektipäällikön palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustason 8 mukaisesti. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Kokonaispalkka tulee täten olemaan noin 3000 e. Työsuhteessa noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.


Tehtävän hakeminen

Hakemus liitteineen pyydetään jättämään sähköiseen rekrytointijärjestelmään 27.9.2020 mennessä. Hakijan edellytetään aloittavan työt 26.10.2020.

Hakemukseen liitetään:

1) Lyhyt ansioluettelo (curriculum vitae)

2) Julkaisuluettelo

3) Motivaatiokirje (max. 2 sivua)

4) Kahden suosittelijan nimet ja sähköpostiosoitteet.


Yhteystiedot

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Emmi Alakärppä, emmi.alakarppa@oulu.fi, +358505233324