(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö asian- ja tiedonhallintaan
Valtiokonttori

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.6.2019

Valtiokonttori on 270 henkilön monialainen virasto. Se vastaa valtion lainanotosta, kassavarojen sijoittamisesta, valtionvelan riskienhallinnasta ja hoitaa valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia, myöntää kansalaisille mm. sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia sekä hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Tehtäviin kuuluu valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ohjaaminen. Tuemme myös valtion organisaatioita työelämän murroksessa, edistämme tiedolla johtamista ja kehitämme kuntien taloustietopalvelua.

Hallinto ja kehittäminen -toimiala huolehtii Valtiokonttorille kirjanpitoyksikkönä kuuluvista tehtävistä kuten virastotason talous- , henkilöstö- ja yleishallinnosta, asiakirjahallinnosta sekä sihteeripalveluista, Valtiokonttoria koskevista työnantajatehtävistä, riskienhallinnasta ja Valtiokonttorin yhtymätason viestinnästä.

Tehtävän kuvaus

Haemme Hallinto-yksikköön projektipäällikköä toimimaan projektipäällikkönä asianhallinnan projekteissa. Toimit osana yksikköä, jonka vastuulla on huolehtia Valtiokonttorin asianhallinnasta ja arkistoinnista. Yksikön vastuulla on myös viraston yleishallintoon liittyvät tehtävät, sihteeripalvelut ja kiinteistöasiat.

Tehtäviisi kuuluu Valtiokonttorin asiakirjahallinnon ohjaus- ja kehittämistehtävät sekä järjestelmien pääkäyttäjänä toimiminen (P360 ja TietoClassify). Tulet projektipäällikkönä tuomaan näkemyksesi Valtiokonttoriin asianhallintajärjestelmän uuden version käyttöönottoon ja suunnitteluun. Vastaat projektien läpiviemisestä, tiedonohjauksen kehittämisestä sekä ylläpidosta. Lisäksi tehtävään kuuluu henkilöstön kouluttamista tiedon- ja asianhallinnan piiriin ja järjestelmän oikeaoppiseen käyttöön, ohjeiden laatimista ja henkilöstön ohjausta. Osallistut myös kirjaamo- ja arkistotoiminnan päivittäiseen ohjaukseen ja kehittämiseen. Toimit yhteistyössä Valtio-konttorin eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa asianhallintaan liittyvissä projekteissa.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään neljä kuukauden koeaikaa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja luemme eduksi asiakirjahallinnon ja arkistotoimen koulutuksen. Odotamme, että sinulla on työkokemusta asiakirjahallinnosta sekä asiakirjahallinnon lainsäädännön tuntemusta. Lisäksi odotamme kokemusta projektien läpiviennistä sekä kokemusta sähköisten asianhallintajärjestelmien käyttöönotoista, kehittämisestä sekä ylläpidosta.

Tehtävän menestyksekästä hoitamista tukee käyttö- ja kouluttajakokemus asianhallintajärjestelmästä tai sitä vastaavasta järjestelmästä. Sujuva kirjallinen ja suullinen esitystaito sekä hyvä ict-osaaminen tukevat rooliasi asianhallintajärjestelmien kouluttajana ja kehittäjänä. Arvostamme P360 ja TietoClassify -järjestelmien tuntemista.

Arvostamme itsenäistä ja aktiivista työotetta, omistautunutta asennetta uusien asioiden opiskeluun sekä asioiden läpivientiin. Lisäksi arvostamme myös hyviä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja eri sidosryhmien kanssa sekä ruotsin ja englannin kielen taitoa.

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   2.9.2019 tai sovittaessa.

Määräaikainen, päättyy:   30.8.2021 Projektityö

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   13.6.2019 16:15

ID:   28-596-2019

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Valtiokonttorin kirjaamo
Sörnäisten rantatie 13, PL 14
00054 Valtiokonttori

Liitäthän halutessasi CV:n.

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävästä maksetaan Valtiokonttorin palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 7 mukaista palkkaa, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3275,00 €kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaisen suoriutuvuuden osa, joka voi maksimissaan olla 50 % tehtäväpalkasta. Tehtävän palkkauksessa otetaan huomioon valittavan henkilön aiempi kokemus ja osaaminen sekä lopullinen tehtäväsisältö.

 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

 

Lisätietoja tehtävästä

Anne Laine-Salminen Hallintopäällikkö p. 0295 50 2910 anne.laine-salminen@valtiokonttori.fi

 

 

Toimipiste

Valtiokonttori, Helsingin toimipiste
Sörnäisten rantatie 13
00054 Valtiokonttori

 

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

http://www.valtiokonttori.fi