(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö, Aalto-yliopiston Living+ Platform
Aalto-yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.4.2018
Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa, Helsingissä ja Mikkelissä.

Aalto-yliopisto on perustanut monitieteisyyttä tukevia platform-yhteistyöalustoja kaikille seitsemälle tutkimuksen avainalueilleen. Haemme nyt

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

Living+ -platformille ajaksi 1.5.2018-31.12.2020. Living+ -platform on yksi Aaltoyliopiston kuudesta monialaisesta yhteistyöalustasta, jonka teema on ihmislähtöiset elinympäristöt. Toiminta-alustojen tarkoituksena on käynnistää ja koordinoida monialaista ja tieteidenvälistä tutkimusta ja opetusta temaattisilla aihealueilla. Lisätietoja: www.living.aalto.fi

Tehtävän kuvaus

Projektipäällikön tehtävä sijoittuu Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun, mutta työtehtävät koskettavat koko Aalto-yliopistoa. Tehtävä on kokopäiväinen. Projektipäällikkönä edistät ihmislähtöisten elinympäristöjen tutkimuksen näkyvyyttä, verkottumista ja tukitoimintoja. Tuet alueen yhteistyötä Aalto-yliopiston tutkijoiden ja ulkoisten toimijoiden kesken. Toimit kontaktipisteenä ja välittäjänä ulkoisille ja sisäisille yhteydenotoille. Kontaktitahoja ovat mm. pääkaupunkiseudun kaupungit, alan yritykset ja Kaupunkiakatemia. Living+ Hubin kehittäminen ja toiminnan koordinointi kuuluu myös työtehtäviisi.

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi valmistelet Living+ -platformin johtoryhmän asiat (kuten budjetin, taloudellisen ja sisällöllisen raportoinnin, rahoituspäätökset, toimintasuunnitelman, sekä toimit johtoryhmän sihteerinä), huolehdit platformin viestinnästä ja järjestät platformin tapahtumia.

Osallistut monitieteisyyden ja platformien kehittämiseen koko Aalto-yliopiston tasolla. Olet koordinoija eri sidosryhmien välillä: tutkijat Aalto-yliopiston eri laitoksilla ja korkeakouluissa; Aalto-yliopiston eri palveluyksiköt; kansalliset yhteistyökumppanit. Toimit kiinteässä yhteistyössä tutkimus- ja innovaatioasioiden vararehtoria avustavan asiantuntijatiimin kanssa. Yritysyhteistyössä sinua tukee Aalto-yliopiston kumppanuuksien ja yritysyhteistyön palveluyksikkö.

Edellytykset

Edellytämme sinulta tohtorin tutkintoa soveltuvalta alalta sekä syvällistä ymmärrystä ihmislähtöisten elinympäristöjen tutkimuksen alueilta, mm. kaupunkisuunnittelusta, osallistavasta suunnittelusta sekä uusien teknologioiden vaikutuksista kaupunkeihin, rakentamiseen, liikenteeseen ja palveluihin. Aalto-yliopiston tutkijoiden ja tutkimusryhmien tuntemus ihmislähtöisten elinympäristöjen saralta on eduksi tehtävässä, kuten myös yhteiskunnallinen verkottuminen alalla.

Ymmärrät tutkimustoimintaa sekä sen tukiprosessien järjestämisestä, kuten budjetointia ja ulkoisen rahoituksen hakemisen prosesseja. Edellytämme lisäksi erinomaisia organisointi-, ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja, yhteistyö- ja palveluhenkisyyttä sekä sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa.

Hakuohjeet

Suomenkieliset hakemukset liitteineen pyydetään jättämään viimeistään tiistain 24.4.2018 aikana.

Katso lisätiedot ja tarkemmat hakuohjeet Aalto-yliopiston sivuilta: http://www.aalto.fi/fi/about/careers/jobs/view/1812/