(Poistunut julkaisusta)

Projektipäällikkö (2 kpl), Mielenterveys- ja päihdepalvelut | Asiakasohjaus ja -neuvontapalvelut
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Talous- ja hallintopalvelut
Vantaa kaupunki

Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 03.02.2021 - 31.12.2022


Tule kehittämään kanssamme asukkaiden eduksi tulevaisuuden Vantaa-Kerava sote-keskus-ohjelmaa. Haemme nyt projektipäällikköjä (2 kpl) mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä asiakasohjaus ja -neuvontapalveluiden kehittämistehtäviin.

Vantaan ja Keravan kaupungit tekevät yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta ( Sote-keskus )  sekä rakenneuudistusta osana kansallista valmistelua. Hanke toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriöltä saatavalla valtionrahoituksella. Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla työskentelee yhteensä lähes 3 500 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Tulevaisuuden Sote-keskus -ohjelmassa luodaan uutta ja kehitetään tulevaisuuden toimintamalleja sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä valmistaudutaan nyt valmistelussa olevaan kansallisen tason sote-uudistukseen. Hankkeen tavoitteena on yhteisen vaikuttavuusperusteisen kulttuurin ja toimintamallin rakentaminen Vantaa-Keravan Sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kehittämistyöhön tullaan osallistamaan monialaisten toimijoiden lisäksi myös alueen asukkaita ja muita alueen toimijoita (esim. järjestötoimijat). Hankkeita ohjaa Vantaan ja Keravan johto ja hanke toimii Vantaan ja Keravan sote-johdon alaisuudessa.  

Lisätietoa hankkeista löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Haemme ennakkoluulottomia, innovatiivisia sote-alan ammattilaisia, joilla on vankkaa projektityön osaamista, vetämään kehittämisprojekteja, osana Vantaa-Kerava Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa. 

Projektipäällikkönä vastaat osaltasi laajan yhteistyöverkostosi kanssa hankkeen eteenpäin viemisestä sekä valmistelun etenemisestä, valmistelet hankkeen substanssia ja verkotut Vantaa-Kerava-soten toimintoihin. Lisäksi varmistat kehittämistyön etenemisen hankesuunnitelman mukaisesti ja johdat työskentelyyn mahdollisesti sisältyvää konsulttityötä johdon linjausten ja hankkeen tavoitteiden mukaisesti

Kykenet työskentelemään itsenäisesti ja oma-aloitteisesti sekä verkostoidut luontevasti laajoissa yhteistyöverkostoissa.  Tehtävät edellyttävät vahvaa vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyön hallintaa, verkostojen johtamistaitoa sekä sisäisten ja ulkoisten sote verkostojen laaja-alaista tuntemusta. Lisäksi tehtävät edellyttävät projektin johtamiskokemusta sekä käytännössä osoitettua taitoa ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tiedon tuottamiseen, analysoimiseen ja tietojohtamiseen. Työ on itsenäistä ja vaatii innovatiivista,  ratkaisukeskeistä työotetta sekä nopeata päätöksentekokykyä ja valmiuksia arvoida toiminnan vaikuttavuutta.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisestä vastaavan projektipäällikön eduksi luetaan kokemus ja asiantuntemus sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon mielenterveys- ja päihdepalveluista. Kehittämisprojektin tavoitteena on mm. mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuden ja varhaisen tunnistamisen tehostaminen kaiken ikäisten peruspalveluissa sekä käytössä olevien toimintamallien käytön vahvistaminen. 

Asiakasohjauksen ja -neuvonnan kehittämisestä vastaavan projektipäällikön eduksi luetaan kokemus sote-alan asiakasohjaus ja neuvontapalveluiden kehittämisestä. Kehittämisprojektin tavoitteena on mm. hyvä ja saavutettava ensivaiheen neuvonta ja ennaltaehkäistä asukkaiden raskaimpien palveluiden tarvetta. Neuvonnan ja asiakasohjauksen kehittämistyössä huomioidaan alueella jo toimivat keskitetyt neuvonta- ja palveluohjaustoiminnot (mm. ikääntyneiden ja vammaispalveluissa).

 Ilmoita hakemuksessa kummasta projektipäällikön tehtävästä olet kiinnostunut.

Rekrytoinnissa käytämme videohaastattelua, jotka toteutetaan viikolla 4  ja henkilökohtaiset haastattelut pidetään viikolla 4-5.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

  • Projektipäällikön tehtävä vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön ja asetusten laajaa tuntemusta.  
  • Tehtävä vaatii kykyä hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon  Vantaan ja Keravan tulevaisuuden toimintaympäristöä, ymmärrystä kehittämisvaateista, valmiuksia tehdä kestäviä kehittämisehdotuksia sekä osaamista johtamisen uudistamisesta. 

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 4300 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 2 

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 15 min / viikko 

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö Marja Veikkolainen

040 5939 201

marja.veikkolainen@vantaa.fi


Tavoitettavissa 15.1. klo 8-12 tai 19.1. klo 13-16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.