(Poistunut julkaisusta)

Projektikoordinaattori
Kuntaliitto

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.10.2020

Haemme kuntakokeilujen toimeenpanon tueksi määräaikaista

projektikoordinaattoria

ajalle 1.11.2020–​​​​​​​30.9.2023. Tehtävä on osa Kuntaliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyötä, joten rekrytointi toteutetaan yhdessä ministeriön kanssa.

Projektikoordinaattorina tuet työllisyyden kuntakokeilujen alueellisia toimijoita työllisyyden ekosysteemien luomisessa, keskinäisessä verkostoitumisessa ja vertaisoppimisessa. Olet mukana myös tuottamassa valtakunnallista kokonaiskuvaa kokeilukuntien edistymisestä kokeilujen toimeenpanossa, organisoitumisessa, johtamisessa, osaamisen kehittymisessä ja toimialojen yhteistyömalleissa. Pääset tekemään tiivistä yhteistyötä Kuntaliiton, työ- ja elinkeinoministeriön, Keha-keskuksen ja kokeilualueiden toimijoiden kanssa.

Tehtävänäsi on

 • tiedon välittäminen kokeilujen välillä,
 • raportointi Kuntaliitolle ja työ- ja elinkeinoministeriölle,
 • kokemusten jakamisen edistäminen kaikkien kokeilukuntien kesken,
 • tiedon välittäminen mm. palvelurakenteiden uudistumiseen, palveluiden yhteensovittamiseen ja alueellisiin yhteistyömalleihin liittyen sekä
 • tilannekuvan tuottaminen kokeilujen toimeenpanon etenemisestä ja uudistuvien palvelumallien käyttöönotosta sekä vaikutuksista.

Tehtävässä edellytetään

 • kokemusta työllisyydenhoidon alalta,
 • kuntakentän työ- ja elinkeinohallinnon tuntemusta,
 • erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja,
 • vahvaa raportointi- ja viestintäosaamista,
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn,
 • laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa ja
 • operatiivisen toiminnan kokonaiskuvan hahmottamiskykyä

Parhaat valmiudet tehtävään antaa ylempi korkeakoulututkinto. Eduksi katsomme kokemuksen laajojen kokonaisuuksien kehittämistehtävistä sekä olemassa olevista verkostoista kuntien työllisyydenhoidossa osaamispalveluissa tai sotepalveluissa toimivien henkilöiden kanssa. Lisäksi katsomme eduksi aiemman kokemuksen tuloksekkaasta palveluiden yhteensovittamisesta, palvelumuotoilusta ja verkostojen johtamisesta.  

Pääset mukaan ainutlaatuiseen työskentely-ympäristöön asiantuntijaorganisaatiossa, jonka vahvuus on monialainen osaaminen sekä kuntien toiminnan ja toimintaedellytysten kokonaisnäkemys. Tulet tekemään merkityksellistä työtä ja vaikuttamaan. Tarjoamme myös kilpailukykyiset työsuhteen edut.  

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydämme toimittamaan 19.10.2020 klo 16 mennessä osoitteeseen Suomen Kuntaliitto, Kirjaamo, Toinen linja 14, 00530 Helsinki tai kirjaamo@kuntaliitto.fi, sähköpostin aiheeksi projektikoordinaattori, alueet ja yhdyskunnat.

Lisätietoa henkilötietojen käyttämisestä: https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/evasteet-ja-tietosuoja.