(Poistunut julkaisusta)

Projektikoordinaattori
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.6.2019

Oulun yliopistossa on haettavana Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikköön

Projektikoordinaattori HARVE-hankkeeseen ajalle 1.9.2019-31.12.2020.

HARVE-hanke kohdistuu pedagogisen harjoittelun ja sen ohjauksen kehittämiseen varhaiskasvatuksen yliopistokoulutuksessa. Hanke on yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista varhaiskasvatuksen harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittämiseen tähtäävistä hankkeista. HARVE-hankkeessa painopisteenä on harjoittelupäiväkotien verkoston kehittäminen ja alueellisen yhteistyön laajentaminen Pohjois-Suomessa sekä yhteistyön vahvistaminen yliopiston sisällä opettajakoulutusten sekä Oulun Normaalikoulun kesken.

Projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluu harjoittelupäiväkotien ja kehittäjäopettajien rekrytoinnin suunnittelu ja toteuttaminen sekä toimintamallin kehittäminen yhteistyössä yliopiston ja kentän toimijoiden kanssa. Projektikoordinaattori osallistuu harjoittelun ohjauksen mallien pilotointiin ja ohjaaville opettajille suunnatun monimuoto-opetuksen kehittämiseen. Projektikoordinaattori vastaa hankkeen hallintoon, talouteen ja raportointiin kuuluvista tehtävistä sekä muista erikseen sovittavista tehtävistä.

Projektinkoordinaattorilta edellytetään vähintään kasvatustieteen maisterin tutkintoa, varhaiskasvatuksen yliopistokoulutuksen ja käytännön kentän hyvää tuntemusta. Kokemus projektityöskentelystä, tutkimus- ja selvitystoiminnasta sekä verkko-opetuksen suunnittelusta katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 8- 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Jätä hakemus sähköiseen järjestelmään viimeistään 31.7.2019. Liitä hakemukseen CV ja motivaatiokirje. Tehtävä täytetään 1.9.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylä outi.ylitapio-mantyla(at)oulu.fi p. 0294 483632

ja professori (vs.) Anna-Maija Puroila anna-maija.puroila(at)oulu.fi p. 0294 48 4215