(Poistunut julkaisusta)

Projektikoordinaattori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.4.2019

Projektikoordinaattori

Työavain 3-620-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 29.04.2019 (päättyy 31.10.2019)
Hakuaika päättyy 23.04.2019 kello 15:45
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö , Kamreerintie 3 b 02070 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Espoon varhaiskasvatus sai Opetushallitukselta avustusta hankkeelle "Liikkumaan ja leikkimään INNOstava oppimisympäristö”. Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ja Svenska bildningstjänster palkkaavat määräajaksi yhden yhteisen määräaikaisen hanketyöntekijän tukemaan mukana olevia päiväkoteja (7 su ja 3 ru) kehittämisprojektin loppuun viemisessä sekä raportoimaan hankkeen toiminnasta pääosin jo tehdyn dokumentoinnin pohjalta. Espoon hankkeessa tavoitteena on ollut arvioida ja kehittää varhaiskasvatuksen sisätiloissa olevia liikunta- ja leikkiympäristöjä yhdessä lasten kanssa. Hankkeessa on kehitetty lasten ja henkilöstön yhteistyöllä varhaiskasvatuksen pilottiyksikköjen fyysisiä oppimisympäristöjä leikkiin ja fyysiseen aktiivisuuteen kannustaviksi. Tavoitteena on ollut lasten sosiaalisten taitojen kehittyminen, hyvinvointi sekä oppimisympäristöjen turvallisuus lasten toiminallisuutta rajoittamatta. Vi förutsätter att den sökande har goda kunskaper om grunderna för småbarnsfostran och att den sökande är bekant med rörelse och lekpedagogik. Vi förutsätter också att den sökande har mångsidiga (IKT-) färdigheter inom informations- och kommunikationsteknik och talar gärna både finska och svenska.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva opistotasoinen tai korkeakoulututkinto.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden hyvää tuntemista. Lasten liikkumiseen ja leikkipedagogiikkaan perehtyneisyyttä. Monipuolisia tieto- ja viestintäteknologisia taitoja. Hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme tiimityötaitoja ja kehittävää työotetta. Kokemusta projektityöstä ja sen raportoinnista. Suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2993,04 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min viikossaLisätietoja tehtävästä
Varhaiskasvatuksen asiantuntija Elina Pulli
046 8773888

Erityissuunnittelija Marika Lostedt
0468773203