(Poistunut julkaisusta)

Projektikoordinaattori
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2019

Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa on haettavana määräaikainen projektikoordinaattorin tehtävä Biomimetiikan ja älykkäiden järjestelmien tutkimusryhmässä aluekehitysrahaston rahoittamiin hankkeisiin (Labrobot, Garbot, ja Geo-bot) Robotiikan tutkimusalalta. Tutkimusryhmä toimii hankkeiden koordinaattorina tai osatoteuttajana.

Määräaikaisen tehtävän työsuhde on ajalle 1.3.2019 – 31.12.2020.

Projektikoordinaattorin tehtävänä on toimia hankkeen käytännön toimintojen koordinaattorina yhteistyössä hankkeen tieteellisen johtajan kanssa. Tehtävät sisältävät muun muassa hankkeiden käytännön projektinhallintaa, hankkeen aikataulujen laadintaa ja seurantaa, hankkeen tuloksista tiedottamista, seminaarien ja workshoppien organisointia, hankkeen työsuunnitelman koostamista, raportointia rahoittajalle, hankintatarjousten tekemistä, yhteisten kokousten järjestämistä sekä yhteydenpitoa hankkeen osapuolten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Projektikoordinaattorin tehtävään edellytetään ylempää korkea-koulututkintoa, aiempaa kokemusta projektien koordinoimisesta, hyviä IT-taitoja, hyvää suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Tehtävän palkkaus sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 7-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakemukseen tulee liittää CV, motivaatiokirje sekä muut asiakirjat, jotka hakijan mielestä voivat vaikuttaa valintaan. Hakuaika päättyy 25.2.2019.

Lisätietoja antavat:
Professori Juha Röning (juha.roning(at)oulu.fi)
Tohtorikoulutettava Antti Tikanmäki (antti.tikanmaki(at)oulu.fi)

Hakemus liitteineen pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen.