(Poistunut julkaisusta)

Projektikoordinaattori - yhteisövalmentaja
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2020

Helsingin seurakuntayhtymä toteuttaa 1.3.2020-31.5.2022 Työraiteet -seurakunnat työllistymisen tukena -hankkeen työelämän ulkopuolella olevien tukemiseksi. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeen tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien helsinkiläisten työllistymisedellytysten parantuminen ja työ- tai opiskelupaikan löytyminen Helsingin seurakunnissa tapahtuvan työkokeilun ja suunnitelmallisen jatkopolutuksen kautta. Työllistymistä tuetaan yhteisövalmennuksen (CABLE) avulla.

Hankkeen avulla luodaan seurakuntiin pysyvä tuetun työllistämisen malli, mikä huomioi työttömien työnhakijoiden ohella myös paikallisseurakuntien ja yhteiskumppaneiden tarpeet. Hankkeessa panostetaan erityisesti nivelvaiheeseen, missä työkokeilusta siirrytään palkkatyöhön tai ammattiopintoihin. Tavoitteena, että yhä useampi työkokeilussa/palkkatukityössä ollut henkilö voi hakea avoinna olevia tehtäviä.

Projektikoordinaattori vastaa hankkeen sisällöllisestä toteutuksesta hankesuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä projektipäällikön kanssa.

Projektikoordinaattorin/yhteisövalmentajan tehtäviin kuuluu
- CABLE-valmennusten sisällön kehittäminen yhdessä ruoka-avun kehittämishankkeen toimijoiden kanssa, kurssien käytännön järjestelyt ja valmentaminen.
- Osallistujien jatkopolun koordinointi: työpaikkojen kartoittaminen (palkka- tai palkkatukityö) yhdessä projektipäällikön kanssa
- Osallistujien alkuhaastattelut ja ohjauskeskustelut
- Seurakuntien keikkatöiden välittämistä helpottavan nettisovelluksen koordinointitehtävät yhdessä seurakuntayhtymän hr- ja ICT-osastojen kanssa
- Hankkeen viestintä sosiaalisessa mediassa.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa AMK-tutkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta työllisyystyöstä/-toiminnasta (esim. Te-työnhaku, TYP-toiminta, kuntouttava työtoiminta), kokemusta hanketyöskentelystä ja yhteisövalmennuksesta sekä suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.

Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa eduksi katsotaan itsenäinen ja oma-aloitteinen työote, kehittämishalu ja -osaaminen, kyky verkostoituvaan ja osallistavaan työotteeseen, hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja viestintätaidot sekä kokemus asiakastyöstä ja -ohjauksesta. Tehtävään valitun tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaan (peruspalkka 2 696,89 + mahd. kokemuslisä max 15%).
Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Sähköiset hakemukset tulee toimittaa KirkkoHR-järjestelmän kautta ke 5.2. klo 12 mennessä. Hakijat arvioidaan ja valinnat haastatteluihin tehdään sähköisellä lomakkeella annettujen tietojen perusteella. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja haastattelut pidetään pe 7.2. seurakuntien talolla, osoitteessa Kolmas linja 22.
Lisätietoja antaa vt diakonian päällikkö Mare Kinanen, mare.t.kinanen@evl.fi, 050 5727541