(Poistunut julkaisusta)

Projektikoordinaattori, Teknillinen tiedekunta
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.2.2018

Oulun yliopistossa on haettavana seuraava tehtävä:

PROJEKTIKOORDINAATTORI, Teknillinen tiedekunta

Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta (TTK) toimii kone-, prosessi-, ympäristö- sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, kemian, arkkitehtuurin ja kaivannaisalan tieteenaloilla. Teknillinen tiedekunta valmistelee, koordinoi ja hallinnoi erilaisia tiedekunnan sisäisiä ja muita yhteistyöprojekteja sekä tutkimushankkeita yhteistyössä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten kanssa.

Projektikoordinaattori toimii teknillisen tiedekunnassa pääsääntöisesti koko tiedekuntaa koskevien sisäisten ja ulkoisten kehittämisprojektien suunnittelussa ja hallinnoinnissa. Hänen tehtäviinsä kuuluu uuteen tiedekuntarakenteeseen ja tulevaan ammattikorkeakouluyhteistyöhön (OAMK-yhteistyö) liittyvä suunnittelutyö (mm. hanke-, tila-, tutkimusinfrastruktuuriyhteistyö). Tehtävään kuuluu koko tiedekuntaa koskevat kehittämistoimet tiedekunnan dekaanin ja tutkimusyksiköiden apuna (esim. kansainvälisten verkostojen rakentaminen, strategiset hankinnat ja projektit, rahoituksen hakeminen tohtorikoulutuksen tukemiseen) sekä osallistuminen tutkimussopimusten käsittelyyn tiedekunnassa.

Projektikoordinaattori osallistuu yhdessä tiedekunnan tutkimuskoordinaattorin kanssa myös tiedekunnan viestintään liittyviin tehtäviin ja toimii kiinteässä yhteistyössä tiedekunnan sisäisen palvelutiimin kanssa.

Projektikoordinaattorin tehtävässä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa teknilliseltä tai siihen läheisesti liittyvältä alalta. Tohtorintutkinto katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää hankevalmisteluosaamista (suunnittelu, toteutus, raportointi), erityisesti kansallisten (Tekes, Suomen Akatemia, säätiöt) ja kansainvälisten hankkeiden (Horisontti 2020, EAKR/ESR, pohjoismaiset haut) osalta. Kokemus yhteistyöstä yliopiston ulkopuolisten verkostojen ja sidosryhmien kanssa katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää suomen kielen taidon lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 8 - 10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemus liitteineen pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen. Hakuaika päättyy 18.2.2018.

Tehtävä on vakinainen ja se täytetään 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa dekaani Riitta Keiski, riitta.keiski(at)oulu.fi.