Projektikoordinaattori, suomenkielinen varhaiskasvatus, Kaikki mukaan dokumentoimaan -hanke
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 22.11.2021

Oletko kiinnostunut innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämisestä varhaiskasvatuksessa? Onko sinulla näkemystä ja kokemusta, jota haluaisit päästä hyödyntämään espoolaisen varhaiskasvatuksen kehittämisessä kohti suunnitelmallisen pedagogisen dokumentoinnin ja digidokumentoinnin parempaa osaamista? Kykenetkö toiminnassasi huomioimaan useita eri näkökulmia ja muodostamaan niistä eheän kokonaisuuden? Jos vastasit yhteen tai useampaan kyllä, saatat olla etsimämme projektikoordinaattori!

Opetushallituksen rahoittamassa Kaikki mukaan dokumentoimaan -hankkeessamme sekä varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset että henkilöstö oppivat medialukutaitoja ja saavat kokemuksia tieto- ja viestintävälineiden pedagogisesti perustellusta käytöstä. Hankkeessa luodaan pedagogisen dokumentoinnin toimintamalli, joka huomioi lasten ja huoltajien osallisuuden monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä.

Nyt etsimme hankkeeseen projektikoordinaattoria vuodelle 2022. Projektikoordinaattorin tehtävä sijoittuu suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikköön, mutta hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Espoon ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kanssa.

Työssä onnistuminen vaatii vahvaa pedagogisen dokumentoinnin osaamista ja digivälineiden hallintaa, sekä tavoitteellista ja aikaansaavaa työotetta. Projektikoordinaattorille eduksi ovat myös hyvät yhteistyötaidot ja kyky laajojen kokonaisuuksien hahmottamiseen, kuitenkin tarvittaviin yksityiskohtiin paneutuen.

Projektikoordinaattori vastaa osaltaan hankkeen tavoitteiden toteutumisesta ja talouden seurannasta tukenaan asiantuntevat hankkeelle muodostetut projekti- ja ohjausryhmät, sekä muista projektityöntekijöistä koostuva projektitiimi.

Osa hakijoista saa kutsun videohaastatteluun, jonka jälkeen kutsutaan parhaiten soveltuvat hakijat yksilöhaastatteluihin. Yksilöhaastattelut toteutetaan etäyhteyksin 13.12., 14.12. ja 16.12.2021.

Työpaikan nimi: Suomenkielinen varhaiskasvatus, Kehittämisen palvelualue
Työaika: 36h15min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, varhaiskasvatuksen tuntemusta ja tavoitteellista työotetta. Lisäksi edellytetään itseohjautuvuutta ja hyviä yhteistyötaitoja sekä pedagogisen dokumentoinnin ja digivälineiden käytön vahvaa osaamista.

Arvostamme kokemusta kehittämistyöstä sekä kokemusta työpajojen fasilitoinnista tai koulutustehtävistä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1527960
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo