(Poistunut julkaisusta)

Projektikoordinaattori, sijaisuus
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2018

eAMK HANKKEEN PROJEKTIKOORDINAATTORIN SIJAISUUS

eAMK-hanke  http://www.eamk.fi/fi/etusivu/ on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, kolmivuotinen, hallituksen käynnistämän korkeakoulutuksen kehittämisohjelman kärkihanke, jonka budjetti on kokonaisuudessaan noin 4,3 M€. Hanke on ammattikorkeakoulujen ja ARENE ry:n yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on luoda kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen ympärivuotinen verkko-opintotarjonta ja siihen liittyvät tukitoiminnat.

Projektikoordinaattori toimii tiiminä projektipäällikön kanssa ja tukee hankkeen etenemistä. Projektikoordinaattori huolehtii hankkeen hallintoon liittyvistä toimista, viestinnästä, julkaisutoiminnan edistämisestä ja muista hankkeen tavoitteiden saavuttamista tukevista toiminnoista.

Tehtävä on kokoaikainen määräaikainen sijaisuus. Tehtävään valitulta edellytetään korkeakoulututkintoa, vahvaa näyttöä monipuolisesta (some)viestintä- ja tiedotuskokemuksesta sekä hanketyökokemusta. Eduksi katsotaan edistyneet vuorovaikutustaidot sekä englannin ja/tai ruotsin kielen taito.

Projektikoordinaattori vastaa hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, hallinnoi projektin viestintä- ja julkaisukanavia sekä tuottaa projektille viestintä- ja markkinointimateriaalia. Lisäksi tehtäviin kuuluu hankehallinnollisia tehtäviä, tapahtumajärjestelyjä, verkkosivujen ylläpitoa, kokousmateriaalien tuottamista, muistioiden laatimista ja muita tehtäviä.

Toimipiste on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, mutta työ tehdään kaikkien ammattikorkeakoulujen ja ARENE ry:n kanssa verkostoyhteistyönä.

Sijaisuus alkaa 20.8.2018 ja päättyy 21.12.2018, mutta saattaa jatkua pidempään. Hakuaika päättyy 31.5.2018.

 

Lisätietoja
 

Hannu Ikonen

Hannu.ikonen[at]jamk.fi

Projektin johtaja

040 528 3762