(Poistunut julkaisusta)

Projektikoordinaattori, Espoon lukiot 2021 – parasta yhdessä oppimista ja hyvinvointia -hankkeeseen
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.10.2020

Haetaan projektikoordinaattoria Opetushallituksen rahoittamaan Espoon lukiot 2021 - parasta yhdessä oppimista ja hyvinvointia -hankkeeseen ajalle 4.1.2021 - 30.6.2021. Hanke on käynnistynyt keväällä 2019 ja päättyy 30.6.2021. Hanke on Espoon suomen- ja ruotsinkielisen lukiokoulutuksen yhteinen ja sen kokonaisbudjetti on 579 000 euroa.

Hankkeessa on vuosina 2019-2020:
-valmisteltu valtakunnallisen lukiouudistuksen toimeenpanoa Espoossa
-toteutettu ohjatulla yhteissuunnittelulla Espoon kuntatasoinen opetussuunnitelma
-kehitetty lukiouudistuksen mukaisia opetuksen rakenteita
-tuettu koulutuksilla muutosjohtamista ja opetussuunnitelmatyötä
-rakennettu pohjaa toimintakulttuurimuutokselle
-selvitetty korkeakoulu- ja työelämäyhteistyömahdollisuuksia lähialueiden oppilaitosten kanssa
-viestitty sidosryhmiä opetussuunnitelmauudistuksen vaatimuksista ja edellytyksistä.

Projektikoordinaattorin tehtävinä on
- suunnitella ja toteuttaa hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä yhteistyössä hallinnon asiantuntijoiden ja opetushenkilöstön kanssa
- suunnitella ja koordinoida hankkeessa toteutettavia koulutus- ja muita tapahtumia
- tukea lukiokohtaista opetussuunnitelmatyötä
- seurata hankkeen etenemistä asetettujen tavoitteiden mukaisesti
- suunnitella ja seurata hankkeen taloutta
- valmistella hankkeeseen liittyvää raportointia.

Tarjoamme:
- mahdollisuuden osallistua lukiokoulutuksen kehittämiseen
- osaamista projektinhallinnasta
- hyvät verkostoitumismahdollisuudet

Projektikoordinaattorin esimies on 2. asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö ja hän työskentelee yhteistyössä opetuksen ja osaamisen kehittämisen palveluyksikön kanssa. Opetussuunnitelmatyötä johtaa opetuspäällikkö. Projektikoordinaattori tekee yhteistyötä myös Svenska bildningstjänsterin kanssa.

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään:
- innostusta kehittää lukiokoulutusta
- kykyä koordinoida isoja hankkeita
- aktiivista ja itsenäistä työotetta
- yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja
- tiimityötaitoja

Arvostamme:
- lukiokoulutuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteiden tuntemusta
- hyviä tietoteknisiä valmiuksia
- erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa ja kykyä tuottaa selkeitä yhteenvetoja
- kokemusta tapahtumien organisoimisesta ja järjestämisestä


Espoossa on 10 suomenkielistä lukiota. Kaikissa Espoon lukioissa on laadukas yleislinja sekä osassa lukiolinja, painotus tai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityinen koulutustehtävä. Kahdessa lukiossa on myös valtakunnallinen kehittämistehtävä. Espoon suomenkielisissä lukioissa opiskelee noin 5600 opiskelijaa.