(Poistunut julkaisusta)

Projektiassistentti
Helsingin kaupunki/Kaupunginkanslia/Elinkeino-osasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.2.2020

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto hakee projektiassistenttia työskentelemään 6Aika -hankkeeseen CircVol (Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämien kaupungeissa, ks. circvol.fi). Helsingin kaupungin osatoteutuksessa (2019–2020) kehittämiskohteena ovat bio- ja kiertotalousyrityksille suunnatut palvelut sekä kaupunkisuunnittelun mahdollistamat alustat yritysten toiminnalle.

Työtehtäviisi kuuluvat

• Avustat projektipäällikköä erilaisten tapahtumien ja vierailuiden käytännön järjestelyissä, niiden suunnittelussa ja markkinoinnissa.
• Huolehdit muistakin hankkeen rutiininomaisista viestintätehtävistä, joita ovat mm. uutiskirjeiden laatiminen ja lähetys eri kohderyhmille sähköpostitse sekä tapahtumien dokumentointi, hankkeen nettisivujen päivitys ja some-viestintä.
• Avustaa sidosryhmätapaamisten ja kokousten järjestämisessä sekä muissa projektipäällikön osoittamissa tehtävissä, kuten esimerkiksi hankehallinnossa.

Edellytämme hakijalta

• toisen asteen tutkintoa,
• kokemusta vastaavista tehtävistä tapahtumien järjestämisessä ja viestinnässä sekä
• järjestelmällisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja erinomaisia suullisia ja kirjallisia kommunikointitaitoja suomen kielellä.

Kokemus toiminnasta bio- ja kiertotalousyritysten kanssa katsotaan eduksi tehtävässä. Tehtävä soveltuu esimerkiksi loppuvaiheen bio- ja kiertotalousalan korkeakouluopiskelijalle tai vasta valmistuneelle osaajalle.

 

Lisätietoa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/yritykset/kilpailukyvyn-kehittaminen/Kehittamistoiminta/circvol/