(Poistunut julkaisusta)

Projektiassistentti
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.11.2019

Kirkkohallitus hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Toimipaikkamme sijaitsee Helsingin keskustassa.

Kirkkohallituksen hallinto-osasto hakee määräaikaista

PROJEKTIASSISTENTTIA

seurakuntien Basis-järjestelmän arvoesinerekisterin konversio- ja käyttöönottoprojektiin ajalle 7.1.2020 – 31.12.2023; kuitenkin niin, että työsuhde lakkaa, kun konvertoitavia esinetietoja ei enää ole. Tehtävä on ensisijaisesti kokoaikainen, mutta sopimuksen mukaan osa-aikainen (71 % eli 26 tuntia viikossa).

Haemme projektiassistenttia, jolla on tietoa ja kokemusta kulttuuriperintöaineistojen luetteloinnista ja hallinnasta sekä tietojärjestelmien käytöstä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, tarkkuutta ja kokemusta museoiden kokoelmanhallinnasta.

Projektiassistentin pääasiallinen tehtävä on seurakuntien Basis-järjestelmän arvoesinerekisteriin konvertoitujen luettelointitietojen tarkistaminen ja oikeellisuuden varmistaminen sekä tietosisällön täydentäminen ja muokkaaminen järjestelmässä. Lisäksi tehtäviin kuuluu ohjeiden laatimista ja tarvittaessa yhteydenpitoa seurakuntiin.

Tarjoamme projektiassistentille itsenäisen tehtävän, joustavan työajan, nykyaikaisen työympäristön hyvien liikenneyhteyksien päässä sekä osaavan työyhteisön ja yhteistyökumppanit.

Tehtävään valittavalta edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai AMK-tutkintoa museoaineista tai vastaavaa teoreettista osaamista (myös opintojen loppuvaiheessa olevat huomioidaan) sekä erinomaista suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Arvostamme taidehistorian ja kulttuuriperinnön alan tuntemusta, seurakuntien hallinnon ja talouden tuntemusta, soveltuvuutta tarkkuutta vaativiin tehtäviin sekä vuorovaikutustaitoja.

Työsuhde alkaa 7.1.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävän palkkaus määräytyy kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 (kokoaikaisena vähimmäispalkka 2 345,76 euroa/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan kokemuslisää, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävän alussa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme sähköisen rekrytointipalvelun kautta os. evl.fi/tyopaikat viimeistään 18.11.2019 klo 16 mennessä. Hakemuksia ei palauteta. Tiedusteluihin vastaavat viikolla 45 kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto, puh. 040 6428404, ja viikolla 46 hankkeen projektipäällikkö Inkeri Kranttila, puh. 050 3782274.