(Poistunut julkaisusta)

Projektiasiantuntija
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.10.2020

Tehtävän kuvaus

Projektiasiantuntija, johtamisen ohjauksen kehittäminen

Tule tekemään tulevaisuuden sotea!

Olemme mukana sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ja Rakenneuudistus -hankkeissa. Tarkoituksenamme on varmistaa Helsingin laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossakin sekä kehittää yhteistä työtä yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Haluamme, että toimintamme vastaa helsinkiläisten yksilöllisiin tarpeisiin ja että he saavat palvelunsa sujuvasti kaikissa meidän järjestämissä palveluissa.

Meillä on jo paljon toimivia rakenteita ja toimintamalleja, joiden kehitystyötä jatketaan. Lisätietoa hankkeista löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut

Rakenneuudistus -hankekokonaisuudessa Helsinkiin luodaan uuden sote-ratkaisun mukaiset rakenteet ja toimintamallit, joilla vastataan nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoitetilana on, että hankkeen myötä Helsinki vahvistaa entisestään mm. palvelujen järjestämisosaamistaan luomalla tehokkaampia ja vaikuttavampia johtamisen ja ohjauksen malleja oman ja ostetun palvelutuotannon hallintaan. Rakenneuudistus-hankekokonaisuuden osa 2 (johtamisen ja ohjauksen kehittäminen) jakautuu neljään osa-alueeseen, joista jokaiselle on määritetty oma tavoitteensa: järjestäjäroolin konkretisointi, palveluverkon- ja ketjujen hallinnan kehittäminen, palvelutuotannon hallinta ja ohjaus sekä tiedolla johtamisen kehittäminen.

Projektiasiantuntijana toimit johtamisen kehittämisen koordinoijana ja edistäjänä muun projektitiimin tukena. Tehtäviisi sisältyy analysointia, mallintamista, raportointia sekä johtamisen kehittämisen konkreettisen toteutussuunnitelman laadinta. Teet tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan johtamisen kehittämisen asiantuntijoiden ja rakenneuudistus -hankkeen projektipäällikön kanssa sekä muiden projektitiimien ja ohjausryhmien välillä. Tehtävä sijoittuu osaksi toimialan Osaamisen kehittämisen -yksikköä. Projektin tavoitteena on luoda vankka tietoon perustuva pohja johtamisen kehittämiselle tulevaisuuden soteen.

Keskeisiä tehtäväsisältöjäsi ovat:

- johtamisen kehittämisen kokonaisuuden koordinointi ja toteutussuunnitelman laadinta
- tiedon kokoamiseen, käsittelyyn ja prosessointiin liittyvät tehtävät
- Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakennehankkeessa tuotettujen tietojen yhdistäminen ja analysointi

Meillä pääset tekemään valtakunnallisestikin merkittävää, näkyvää työtä ja jättämään kädenjälkesi vaikuttavaan hankkeeseen. Suurena toimijana me annamme puitteet ja tuen, jotka mahdollistavat sinulle tehtävässä onnistumisen.

Tehtävässä menestyäksesi tarvitset aikaisempaa kokemusta ja/tai ymmärrystä sote-toimialasta, kuntasektorista, hankkeiden edistämisestä ja johtamisen kehittämisestä. Sinulla on vahvaa näyttöä menestyksellisestä työstä.

Lisäksi odotamme sinulta:

- soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
- vahvaa projektiosaamista (suunnittelu, tavoitteet, aikataulu, seuranta)
- kykyä hallita kokonaisuuksia
- itseohjautuvaa, aktiivista työotetta
- hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa
- erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Täytä hakemus viimeistään 4.11. mennessä osoitteessa http://www.helsinkirekry.fi

Liitäthän mukaan myös CV:n.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Henkilöstön kehittämispäällikkö Kirsi Brummer p. 09 310 73361 ma 19.10. klo 12-13 tai ma 2.11. klo 12-13. Kehittämiskonsultti Sirja Nieminen p. 09 310 46533 ke 21.10. klo 14-16 tai pe 23.10. klo 9-11.

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi