(Poistunut julkaisusta)

Projektiasiantuntija
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.7.2020

Tehtävän kuvaus

PROJEKTIASIANTUNTIJA, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ohjauksen ja yhteistyön kehittäminen

Tule tekemään tulevaisuuden sotea!

Olemme mukana sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ja Rakenneuudistus -hankkeissa. Tarkoituksenamme on varmistaa Helsingin laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossakin sekä kehittää yhteistä työtä yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Haluamme, että toimintamme vastaa helsinkiläisten yksilöllisiin tarpeisiin ja että he saavat palvelunsa sujuvasti kaikissa meidän järjestämissä palveluissa.

Meillä on jo paljon toimivia rakenteita ja toimintamalleja, joiden kehitystyötä jatketaan.
Lisätietoa hankkeista löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut

Rakenneuudistus -hankekokonaisuudessa luodaan Helsinkiin uuden sote-ratkaisun mukaiset rakenteet ja mallit, joilla vastataan nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoitetilana on, että hankkeen myötä Helsinki vahvistaa entisestään palvelujen järjestämisosaamistaan luomalla tehokkaampia ja vaikuttavampia johtamisen ja ohjauksen malleja oman ja ostetun palvelutuotannon hallintaan. Rakenneuudistus-hankekokonaisuus jakautuu hankeoppaan mukaisesti neljään osa-alueeseen, joille jokaiselle on määritetty oma tavoitteensa: johtamisen ja ohjauksen kehittäminen, palveluverkkojen- ja ketjujen hallinnan kehittäminen, tiedolla johtamisen kehittäminen sekä toimintatapojen ja prosessien kehittäminen digitaalisten välineiden avulla.

Projektiasiantuntijana vastaat johtamisen ja ohjauksen kehittämisen osa-alueeseen kuuluvasta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ohjauksen ja yhteistyön kehittämisestä. Projektin tavoitteena on luoda vankka tietoon perustuva pohja päätöksenteon, budjetoinnin ja kustannusseurannan tueksi.

Keskeisiä tehtäväsisältöjäsi ovat:

- Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Uudenmaan kuntien
järjestämissopimuksen valmistelu ja koordinointi
- ohjausmallin ja tietopohjan kokoamiseen ja valmisteluun liittyvät
tehtävät
- talouden ja toiminnan seurantamallin kehittäminen sekä erilaiset
controller- ja kustannusseurantaan liittyvät valmistelu- ja
analysointitehtävät

Toimit laajasti hankkeessa tehden tiivistä yhteistyötä erityisesti rakenneuudistuksen projektipäällikön sekä eri hallinnon palveluiden kanssa, mm. talous- ja suunnittelupalvelut, hallintopalvelut sekä tietohallintopalvelut.

Meillä pääset tekemään valtakunnallisestikin merkittävää, näkyvää työtä ja jättämään kädenjälkesi vaikuttavaan hankkeeseen. Suurena toimijana me annamme puitteet ja tuen, jotka mahdollistavat sinulle tehtävässä onnistumisen.

Tehtävässä menestyäksesi tarvitset aikaisempaa kokemusta ja/tai ymmärrystä taloushallinnosta, tiedolla johtamisesta sekä toiminnan ja taloustiedon yhdistämisestä. Sinulla on vahvaa laskennallista osaamista sekä näyttöä menestyksellisestä työstä.

Lisäksi odotamme sinulta:

- soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
- sote-toimialan tuntemusta
- vahvaa projektinhallintaosaamista: suunnittelu, tavoitteet, aikataulu,
seuranta, projektitalous
- itseohjautuvaa, aktiivista työotetta
- erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja


Täytä hakemus viimeistään 14.8, osoitteessa www.helsinkirekry.fi
Liitäthän mukaan myös CV:n.
Rekrytointiprosessissa kumppaninamme toimii Psycon, joka myös käsittelee tehtävään hakeneiden hakemuksia ja henkilötietoja.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari 4.8. klo 14-15.30, p. 09 310 42446, sampo.pajari@hel.fi .

Lisätietoa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/helsinki-tyonantajana/.