(Poistunut julkaisusta)

Projektiasiantuntija
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.11.2018

Tehtävän kuvaus


Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto hakee projektiasiantuntijaa työskentelemään "North Star Film Alliance" elokuva-alan kansainväliseen kehittämishankkeeseen, jota ovat toteuttamassa Suomen lisäksi Viro ja Latvia. Hankkeelle on myönnetty EU-rahoitus Interreg Central Baltic -ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kunkin hankkeeseen osallistuvan maan kansainvälistä av- ja elokuva-alan profiilia, osaamista, palvelutarjontaa ja yhteistuotantokäytäntöjä. Tarkoituksena on saada hankkeessa kehitettyä harmonisoitu tuotantokannustinjärjestelmä, jolloin Itämeren alueen maat eivät kilpailisi keskenään suurilla kansainvälisillä av- ja elokuva-alan markkinoilla.
Luovien alojen vaikutus Suomen kansantalouteen on merkittävä ja elokuva- ja TV-ala on luovista aloista työllistävin ja se toimii ajurina myös muille luovien alojen toimijoille, jotka tarjoavat palveluitaan elokuviin ja TV-sarjoihin. Kansainvälisestä näkökulmasta suomalainen elokuva- ja TV-ala elää varhaista mutta virkeää ekosysteemin rakentumiskautta.

North Star Film Alliance -projektin projektiasiantuntija koordinoi ja toteuttaa hankekonsortion (Suomi, Viro, Latvia) sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin suunnittelun, viestintäyhteistyön johtamisen, viestintäpilottien seurannan ja viestintään liittyvien hankintojen ja sopimusten valmistelun.

Tehtävässä menestymisessä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja hyviä viestinnällisiä valmiuksia sekä suomeksi että englanniksi. Projektiasiantuntijalla on soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta vastaavista viestintätehtävistä. Lisäksi tehtävässä on etua julkisten hankintojen toteuttamiseen, EU-hankehallintoon ja sen viestintään liittyvästä osaamisesta sekä Helsingin kaupungin hankeosion kohteena olevien toimialojen tuntemuksesta.

Työsuhde on määräaikainen 28.02.2021 saakka. Työtehtävät alkavat mahdollisimman pian. Projektiasiantuntijan tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 3700 euroa. Palkka ja siihen mahdollisesti vaikuttavat lisät määräytyvät KVTES:n mukaan.

Kelpoisuusehto


KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Luemme eduksi