(Poistunut julkaisusta)

PROJEKTIASIANTUNTIJA, sote-rakenneuudistus -hanke
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2020

Tehtävän kuvaus

Tule tekemään tulevaisuuden sotea!

Olemme mukana sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ja Rakenneuudistus -hankkeissa. Tarkoituksenamme on varmistaa Helsingin laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossakin sekä kehittää yhteistä työtä yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Haluamme, että toimintamme vastaa helsinkiläisten yksilöllisiin tarpeisiin ja että he saavat palvelunsa sujuvasti kaikissa meidän järjestämissä palveluissa.

Meillä on jo paljon toimivia rakenteita ja toimintamalleja, joiden kehitystyötä jatketaan.
Lisätietoa hankkeista löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut


Rakenneuudistus -hankkeessa luodaan Helsinkiin uuden sote-ratkaisun mukaiset rakenteet ja mallit, joilla vastataan nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoitetilana on, että hankkeen myötä Helsinki vahvistaa entisestään palvelujen järjestämisosaamistaan luomalla tehokkaampia ja vaikuttavampia johtamisen ja ohjauksen malleja oman ja ostetun palvelutuotannon hallintaan. Rakenneuudistus-hankekokonaisuus jakautuu hankeoppaan mukaisesti neljään osa-alueeseen, joille jokaiselle on määritetty oma tavoitteensa: johtamisen ja ohjauksen kehittäminen, palveluverkkojen- ja ketjujen hallinnan kehittäminen, tiedolla johtamisen kehittäminen sekä toimintatapojen ja prosessien kehittäminen digitaalisten välineiden avulla.


Projektiasiantuntijana vastaat rakenneuudistushankkeeseen liittyvien tietohallintopäällikön vastuulle kuuluvien osa-alueiden edistymisen seurannasta ja koordinoinnista.

Keskeisiä tehtäväsisältöjäsi ovat:
- tiivis yhteydenpito tietohallintopäällikön ja rakenneuudistushankkeen projektipäälliköiden välillä sekä ajantasainen tilannekuvan päivittäminen
- aktiivinen yhteydenpito eri sidosryhmien kanssa
- aikatauluista huolehtiminen sekä niiden puitteissa sovittujen tehtävien valmistumisen seuranta
- muistiinpanojen tekeminen tietohallintopäällikön käyttöön rakenneuudistushankkeeseen liittyvissä kokouksissa
- erilaisten esitysten ja raporttien valmistelu
- tietohallintopäällikön sijaistaminen / edustaminen hankkeeseen liittyvissä kokouksissa tarpeen mukaan

Teet tiivistä yhteistyötä oman yksikkösi henkilöstön kanssa, mutta myös rakenneuudistushankkeen projektipäällikön ja muiden alaprojektien vastuullisten asiantuntijoiden sekä eri hallinnon palveluiden kanssa.

Meillä pääset tekemään valtakunnallisestikin merkittävää, näkyvää työtä ja jättämään kädenjälkesi vaikuttavaan ennennäkemättömään hankkeeseen. Suurena toimijana me annamme puitteet ja tuen, jotka mahdollistavat sinulle tehtävässä onnistumisen, ja mukavat kollegat ja hyvä työyhteisö toivottavat sinut tervetulleeksi viihtymään työssä!

Tehtävässä menestyäksesi tarvitset vahvaa näyttöä onnistuneesta projektimuotoisesta työstä sekä aikaisempaa kokemusta julkishallinnosta. Olet voinut toimia esimerkiksi hallinnon asiantuntijana tai kehittämistehtävissä. Arvostamme myös kuntasektorin ja sote-toimialan tuntemuksesta. Lisäksi odotamme sinulta:
- projektinhallintaosaamista: suunnittelu, tavoitteet, aikataulu, seuranta
- Itseohjautuvaa, aktiivista ja aikaansaavaa työotetta
- erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
- digitalisaation tuntemusta ja kiinnostusta työskennellä tämän aihepiirin parissa
- soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa

Täytä hakemus viimeistään 25.11.2020. Liitäthän mukaan myös CV:n.
Haastattelut pidetään viikolla 49-50. Rekrytointiprosessissa kumppaninamme toimii Psycon, joka myös käsittelee tehtävään hakeneiden hakemuksia ja henkilötietoja.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Lisätietoja tehtävästä saat puhelimitse tietohallintopäällikkö Petri Otraselta seuraavina ajankohtina: 11., 12. ja 13.11. klo 15-17 ja 17.11. klo 8-10 ja 19.11. klo 8-9., puh. 09 3107 6489 sekä sähköpostitse petri.otranen(@)hel.fi. Lisätietoja Helsingin kaupungista työnantajana löydät osoitteesta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/helsinki-tyonantajana/.