Projekti- ja laatuvastaavan vakinainen työsuhde

Kirkkohallitus / Kirkon palvelukeskus