(Poistunut julkaisusta)

Projekti-insinööri
Yara Suomi Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2021

Vastuut

 • Toimit oman osaamisalueesi asiantuntijana nimetyissä projekteissa
 • Toimit projektipäällikkönä nimetyissä projekteissa hyvien projektinhallintakäytäntöjen mukaisesti
 • Osallistut investointitarpeiden määrittelyyn, investointiesitysten laadintaan ja  resursointiin
 • Osastojen välisen yhteistyön ja tiedonkulun kehittäminen
 • Projektitoiminnan kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti
 • Oman vastuualueen projektien läpivienti turvallisesti, laadukkaasti, aikataulussa ja budjetin mukaisesti 

Edellytykset

 • Soveltuva korkeakoulututkinto; insinööri, maisteri tai diplomi-insinööri
 • Soveltuva tekninen työkokemus, aiempi projektikokemus ja suunnittelualan tuntemus luetaan eduksi
 • Oman osaamisalansa hallinta (esim. kone-, materiaali- tai laitetekniikka, prosessitekniikka)
 • Aktiivinen ote jatkuvaan parantamiseen ja työturvallisuuden kehittämiseen
 • Suomen- ja englanninkielen taito työkielenä (suullinen ja kirjallinen)
 • Päätöksenteko- ja paineensietokyky
 • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • Halu kehittää omaa ja organisaation osaamista

Hakuaika

Hakuaika päättyy 28.2.2021