(Poistunut julkaisusta)

Projekti-insinööri (joukkoliikenne), Espoon kaupunki
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.11.2019

Kuvaus tehtävästä:
Projekti-insinöörin tehtävä on huolehtia joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä Espoossa. Espoon tavoite on, että joukkoliikenne on sujuvaa ja sen kulkutapaosuus kasvaa. Projekti-insinöörin tehtäviin kuuluu mm. joukkoliikenteen infran ja liikennejärjestelyjen suunnittelua sekä toteutuksen seurantaa tiiviissä yhteistyössä mm. katusuunnittelun, liikennesuunnittelun ja katujen kunnossapidon kanssa. Projekti-insinööri tekee tiiviisti yhteistyötä HSL:n kanssa mm. joukkoliikenteen linjastosuunnittelun osalta. Lisäksi tärkeä osa tehtäväkentässä on pysäkkien ja katosten koordinointiin ja hallintaan liittyvät tehtävät.

Projekti-insinööri pääsee osaksi jatkuvasti kehittyvän kaupunkiympäristön suunnittelua. Projekti-insinööri toimii kaupunkiliikenneyksikön jäsenenä ja osana kaupungin joukkoliikennetiimiä. Kaupunkiliikenneyksikön vastuualueisiin kuuluvat joukkoliikenteen lisäksi mm. Espoon kaupunkipyörät, pysäköinti, liikenteenhallinta ja tilapäiset liikennejärjestelyt.

Työsuhde alkaa 2.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Työpaikan nimi: Espoon kaupunki, Tekniikantie 15, 02150 Espoo


Työaika: 36 h 45 min/viikko


Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulu- tai opistotason insinöörin tutkinto.

Tehtävässä edellytetään:
hyvää yhteistyökykyä sekä hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.

Arvostamme:
innovatiivista ja positiivista asennetta, omatoimisuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.

Tekninen ja ympäristötoimi luo päivittäisellä työllään asumiselle ja yrittämiselle toimivat ja viihtyisät edellytykset.

Kaupunkitekniikan keskus turvaa osaltaan kaupunkielämän perusedellytykset. Niihin kuuluvat kadut, tiet ja viherympäristö

Espoo on yli 280 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle.