(Poistunut julkaisusta)

Projekti-insinööri, infrarakentaminen
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.4.2020

Projekti-insinööri, infrarakentaminen

Väyläviraston Hankkeet -toimiala hakee projekti-insinööriä ylitarkastajan virkaan. Tehtävä sijoittuu toimialalla projektien toteutus-osastolle. Väyläviraston Hankkeet- toimiala vastaa viraston vastuulla olevista tie-, rata-, ja meriväylähankkeiden rakennussuunnittelusta ja hankkeiden toteuttamisesta.
Projekti-insinööri kuuluu projektiorganisaatioon, jossa hän toimii erikseen sovittavissa, mahdollisesti eri puolella Suomea sijaitsevissa tie-, rata- ja vesiväylien rakennusprojekteissa projektipäällikön ohjauksessa, hänen työparinaan sekä sijaisenaan projektin läpivientiin liittyvissä tehtävissä. Tehtävässä tullaan painottamaan infrahankkeiden toteuttamista sekä eri kulkumuotojen turvallisuusjohtamisjärjestelmiä. Tehtävää voidaan suunnata eri kulkumuotojen hankkeiden toteuttamisessa valitun henkilön osaamisen ja valmiuksien mukaan.  

Projekti-insinöörin tehtäviin kuuluu ensisijaisesti: 

  • osallistua projektien hankintojen suunnitteluun ja valmisteluun sekä urakoiden kilpailuttamiseen 
  • osallistua projektien sopimusten aikaisiin tehtäviin kuten työmaakokouksiin, urakoiden valvontaan ja muihin tilaajalle kuuluviin tehtäviin 
  • osallistua projektien rakentamisvaiheen aikataulu-, kustannus- ja laatutavoitteiden toteutumiseen 
  • vastata projektissa erikseen sovittavista tehtävistä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).  Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa https://www.supo.fi/

Hakijalta odotamme

Hakijalta toivomme rakennusalan korkeakoulututkintoa (AMK tai DI) sekä hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja. Odotamme myös matkustusvalmiutta, kykyä tiimityöskentelyyn, oma-aloitteisuuteen ja tehokkaaseen toimintaan paineen alaisena. 

Katsomme eduksi kokemuksen eri infrarakennusprojektien toteutuksesta (tie-, rata-, vesi-väylät) ja julkisista hankinnoista. 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 17.8.2020
tai sopimuksen mukaan
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 23.4.2020 15:00
ID: 31-103-2020
Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä. 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

  • joustava työaika 
  • etätyömahdollisuus 
  • Smartum liikunta- ja kulttuurietu 
  • työmatkaseteli 
  • työnantajan tukema lounas 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä           

Esa Sirkiä
Johtaja
0295343344

esa.sirkia@vayla.fi

Lars Westermark
Johtaja
0295343838

lars.westermark@vayla.fi
         
Työpaikan tiedot

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki
tai
Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta
tai
Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu
tai
Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere
tai
Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21, PL 351
20101 Turku

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
VÄYLÄ/2332/01.01.01/2020