(Poistunut julkaisusta)

Projektchef
Kirkkohallitus, Hallinto-osasto, Hallinto-osasto/seurakuntien hallinto ja talous

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.2.2018

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evange-lisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans hus finns i Helsingfors centrum.

Vi söker en visstidsanställd
PROJEKTCHEF

till ett projekt för att stöda församlingarnas ekonomiska ledning under tiden 1.3.2018–31.12.2019.

Vi söker en projektchef med gedigen kunskap om offentlig ekonomi, god samarbetsförmåga och vilja att utveckla stödtjänsterna för församlingarnas ekonomiska ledning.

Uppgiften består i att utreda hurdant och hur mycket stöd den ekonomiska ledningen i församlingarna behöver och på vilka sätt stödet kan ges. Projektchefen ska tillsammans med samarbetsparterna skapa samarbetsnätverk, ett eventuellt mentorprogram och en fortbildningsplan för försam-lingarnas ekonomiska ledning. Till uppgifterna hör också att utarbeta verktyg för att stöda den ekonomiska ledningen och starta upp stödåtgärder.
Vi erbjuder ett självständigt arbete med möjlighet att påverka och utveckla församlingsekonomin och den egna befattningen. Vi erbjuder också flexibel arbetstid och duktiga kolleger och samarbetspartner.

Vi förutsätter lämplig högre högskoleexamen och god kännedom om den offentliga förvaltningens ekonomi. Vi uppskattar kunskap om församlingarnas förvaltning och ekonomi samt god samarbets-, utbildnings- och kommunikationsförmåga. Vi förutsätter utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska och nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i svenska.

Anställningsförhållandet inleds 1.3.2018 eller enligt överenskommelse och pågår till 31.12.2019. Lönen bestäms enligt kravgrupp 603 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (minimilön 3 589,79 euro/mån.). Utöver detta betalas en årsbunden individuell lönedel som baserar sig på ar-betserfarenhet (0-15 % av lönen enligt kravgruppen). Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. En prövotid på sex månader tillämpas.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sakasti.fi/tyopaikat senast 16.2.2018 kl. 16.00. Ansökningshandlingarna returneras inte. Det här är en ny utannonsering av platsen. Tidigare ansökningar beaktas. Frågor besva-ras av ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 050 3496 902.