(Poistunut julkaisusta)

Projektassistent
Kirkkohallitus, Hallinto-osasto, Hallinto-osasto/seurakuntien hallinto ja talous

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.11.2019

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans hus finns i Helsingfors centrum.

Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning söker en visstidsanställd

PROJEKTASSISTENT

för att under tiden 7.1.2019–31.12.2023 arbeta med konvertering och ibruktagning av församlingarnas Basisregister över värdeföremål, dock så att anställningsförhållandet upphör när det inte längre finns material att konvertera. Befattningen är i första hand en heltidsanställning, men enligt avtalet en deltidsanställning (71 % dvs. 26 timmar per vecka).

Vi söker en projektassistent med kunskap och erfarenhet av katalogisering och administrering av kulturarvsmaterial samt användning av datasystem. En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter god samarbetsförmåga, noggrannhet och erfarenhet av att hantera museisamlingar.

Projektassistentens huvudsakliga uppgift är att granska och kontrollera korrektheten i konverterade kataloguppgifter i församlingarnas Basisregister över värdeföremål och att komplettera och redigera datainnehållet. Till uppgifterna hör också att utarbeta anvisningar och vid behov kontakta församlingarna.

Vi erbjuder en självständig uppgift, flexibel arbetstid, en modern arbetsmiljö med goda trafikförbindelser och duktiga kolleger och samarbetspartner.

Av den som väljs förutsätter vi lämplig högskoleexamen eller YH-examen inom museibranschen eller motsvarande teoretisk kunskap (även personer i slutskedet av studierna kan komma i fråga) samt utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska och nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i svenska. Vi uppskattar kännedom om konsthistoria, kulturarv och församlingarnas förvaltning och ekonomi, lämplighet för uppgifter som kräver noggrannhet och god samarbetsförmåga.

Anställningen inleds 7.1.2020 eller enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt kravgrupp 502 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (minimilön för heltid 2 345,76 euro/mån.) Utöver detta betalas ett erfarenhetstillägg som baserar sig på arbetserfarenhet. Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. En prövotid på sex månader tillämpas.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas i första hand via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering senast den 18.11.2019 kl. 16.00. Ansökningshandlingarna returneras inte. Förfrågningar besvaras vecka 45 av kulturavsexpert Saana Tammisto, tfn 040 642 8404 och vecka 46 av projektchef Inkeri Kranttila, tfn 050 378 2274.