(Poistunut julkaisusta)

Projektassistent
Kirkkohallitus, Hallinto-osasto, Hallinto-osasto/seurakuntien hallinto ja talous

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.2.2018

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans hus finns i Helsingfors centrum.

Vi söker en

PROJEKTASSISTENT

i visstidsanställning på deltid för att under tiden 1.4.2018-28.2.2019 arbeta med konvertering och ibruktagning av församlingarnas Basisregister över värdeföremål. Det är fråga om deltidsarbete 71 % av normal arbetstid (= 26 timmar/vecka).

Vi söker en projektassistent med kunskap och erfarenhet av katalogisering och administrering av kulturarvsmaterial samt användning av datasystem. En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter god samarbetsförmåga, noggrannhet och erfarenhet av att hantera museisamlingar.

Projektassistentens huvudsakliga uppgift är att granska och kontrollera korrektheten i konverterade kataloguppgifter i församlingarnas Basisregister över värdeföremål och att komplettera och redigera datainnehållet. Till uppgifterna hör också att utarbeta anvisningar och vid behov kontakta församlingarna.

Vi erbjuder en självständig uppgift, flexibel arbetstid, en modern arbetsmiljö med goda trafikförbindelser och duktiga kolleger och samarbetspartner.
Av den som väljs förutsätter vi lämplig högskoleexamen eller YH-examen inom museibranschen eller motsvarande teoretisk kunskap (även personer i slutskedet av studierna kan komma i fråga) samt utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska och nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i svenska. Vi uppskattar kännedom om konsthistoria, kulturarv och församlingarnas förvaltning och ekonomi, lämplighet för uppgifter som kräver noggrannhet och god samarbetsförmåga.

Anställningsförhållandet inleds 1.4.2018 eller enligt överenskommelse och pågår 11 månader. Lönen bestäms enligt kravgrupp 501 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (minimilön 2 179,63 euro/mån.). Utöver detta betalas en årsbunden individuell lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet (0-15 % av lönen enligt kravgruppen). Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. En prövotid på sex månader tillämpas.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas i första hand via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sakasti.fi/tyopaikat senast 28.2.2018 kl. 16.00. Ansökningshandlingarna returneras inte. Frågor besvaras av kulturarvsexpert Saana Tammisto, tfn 040 6428 404, projektets projektchef Inkeri Kranttila, tfn 050 3782 274 och ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 050 3496 902.