Programplanerare
Kirkkohallitus, Hallinto-osasto, Hallinto-osasto/seurakuntarekisterit

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.8.2020

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans hus finns i Helsingfors centrum.
Vi söker en

PROGRAMPLANERARE

för fast anställning vid Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning, där vi sköter bl.a. kyrkans medlemsdatasystem, kyrkans riksomfattande e-tjänster samt ärendehanteringssystemet.

I ditt arbete som programplanerare får du planera och skapa nya lösningar för våra program. Du arbetar under ledning av systemchefen och som dennas arbetspar vid upprätthållandet och utvecklandet av de olika informationssystemen. Omfattande utvecklingsarbeten genomförs som projekt i samarbete med våra systemleverantörer. Mindre utvecklingsarbeten och underhåll sköter du på egen hand. Såväl i våra projekt som i vårt kontinuerliga utvecklingsarbete använder vi oss av smidiga utvecklingsmetoder. Du kommer också att delta i planeringen av systemens tekniska miljö.

För att sköta uppgiften framgångsrikt krävs att
• du arbetar självständigt och lösningsfokuserat, du vill få saker gjorda
• du inspireras av att lösa utmanande problem och har förmåga att hitta alternativa lösningar
• du har erfarenhet av applikationsutveckling
• du är redo att på djupet sätta dig in i våra verksamhetsprocesser
• du kan prioritera dina arbetsuppgifter i en föränderlig omvärld
• du har skaffat sig gedigen kompetens, antingen genom utbildning eller i olika arbetsuppgifter i branschen
• du behärskar grunderna i databaser och datamodeller
• du känner till frågespråket SQL

Vi värdesätter utbildning, examina och certifikat, men det avgörande är ändå hur du lyckats i dina tidigare uppgifter och vilka resultat du uppnått.

Vi förutsätter utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska. Dessutom värdesätter vi god kommunikations- och interaktionsförmåga eftersom du kommer att ha ett nära samarbete med systemchefen, teamets andra medlemmar samt flera olika intressentgrupper.

Vi erbjuder flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete, en omfattande företagshälsovård, motions- och kultursedlar, en modern arbetsmiljö med goda trafikförbindelser i Helsingfors centrum samt duktiga kolleger och samarbetspartner.

Anställningen inleds enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt kravgrupp 603 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (grundlön 3 720,55euro/mån.). Dessutom betalas erfarenhetstillägg på basis av den valda personens arbetserfarenhet. Erfarenhetstillägg betalas för högst 15 års arbetserfarenhet, och då är dess storlek 445,90 €. Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. En prövotid på sex månader tillämpas.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas in via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering senast 2.10.2020 kl. 16.00. Ansökningarna returneras inte. Frågor besvaras av systemchef Satu Kettunen, tfn 040 142 5192.

Ansökningstiden har förlängts, de som tidigare lämnat in sin ansökan beaktas.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot