(Poistunut julkaisusta)

Präst i norra Tyskland
Kirkkohallitus, Ulkoasiain osasto, Ulkosuomalaistyö

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.8.2018

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betjänar finländare i cirka 40 olika länder i samarbete med sina utländska systerkyrkor och finländska kristna organisationer. Vi har 140 heltidsanställda som arbetar bland finländare utomlands. Nu söker vi en självständig person som vill satsa på församlingsarbete och kan anpassa sig till nya omständigheter och uppgifter till en befattning som

PRÄST I NORRA TYSKLAND

Befattningen finns inom den nordliga landskyrkan (Nordkirche) som hör till Evangeliska kyrkan i Tyskland och stationeringsorten är Hamburg.

Prästens uppgift är att betjäna de cirka 2 500 finländare/tysk-finländare som bor i området och de finska församlingarna samt turistande finländare. De närmaste kollegerna är fyra finländska emigrantpräster i Tyskland och centret för finskt kyrkligt arbete (SKTK) i Hannover och dess direktion. I Hamburg bedrivs nära samarbete med sjömanskyrkan i norra Tyskland.

Den sökande bör ha behörighet för prästtjänst. En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter erfarenhet av församlingsarbete, goda sociala och administrativa färdigheter och organisationsförmåga. I arbetet ingår resor. För uppgiften behövs utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska och god tyska, vilket bör visas genom intyg. Erfarenhet av kyrkligt arbete bland finländare utomlands räknas som merit.

Anställningsperioden för uppgiften är 4 år, som kan förlängas med ömsesidigt avtal till högst 12 år. Jobbet tillträds den 1 januari 2019 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Vi ber att få ansökningarna inlämnade i första hand via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sakasti.evl.fi/siirtolaispappi alternativt till Kyrkostyrelsens registratorskontor, PB 210 (Södra kajen 8), 00131 Helsingfors senast torsdag 23.8.2018 kl. 16.00. Ansökningshandlingarna returneras inte. Utgående från ansökningarna kallas en del av de sökande till intervjuer 28.8.2018.

Mera information:
• Tf Koordinatorn för kyrkans arbete bland finländare utomlands, paivi.vahakangas@evl.fi , 050 3012 494
• Koordinatorn för emigrantprästerna i Tyskland, hanna.m.savukoski@gmail.com, +49 175 721 4532