Präst i Kanada
Kirkkohallitus, Ulkoasiain osasto, Ulkosuomalaistyö

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.2.2020

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betjänar finländare i cirka 40 olika länder i samarbete med sina utländska systerkyrkor och finländska kristna organisationer. I Kanada är vår samarbetspartner Lutherska kyrkan i Kanada (ELCIC). Vi bistår de tvåspråkiga församlingarna (finska-engelska) i den lutherska kyrkan i Kanada när de söker medarbetare från Finland. Nu söks en person som kan arbeta självständigt och vill satsa på församlingsarbete samt kan anpassa sig till nya omständigheter och uppgifter, till en befattning som

PRÄST I KANADA

till församlingen New Hope i Sudbury. Prästen betjänar de cirka 10 000 finländare i första till fjärde generationen som bor i Sudburyområdet. För närvarande hålls gudstjänster i två kyrkor och prästen besöker regelbundet bland annat vårdhemmet Finlandia Village. Församlingen har två prästtjänster, av vilka den ena är en helt engelskspråkig befattning. Den befattning som nu ledigförklaras är tvåspråkig, finska och engelska.

Av den som söker befattningen som emigrantpräst krävs behörighet för prästtjänst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. För uppgiften behövs utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska och flytande skriftliga och muntliga kunskaper i engelska. För att kunna sköta arbetet framgångsrikt krävs erfarenhet av församlingsarbete, goda sociala färdigheter, erfarenhet av att leda frivilligverksamhet, kreativitet och organisationsförmåga. Skötseln av uppgiften förutsätter användning av bil. Erfarenhet av kyrkligt arbete bland finländare utomlands eller av att leva utomlands räknas som merit. New Hope-församlingen fattar det slutliga beslutet om vem som väljs.

Lönen bestäms enligt Lutherska kyrkan i Kanadas lönerekommendationer, se https://easternsynod.org/sites/default/files/content/compensation_schedule_2019-2021.pdf. Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Arbetet inleds i september 2020 eller enligt överenskommelse. Gällande arbetstillstånd för präster som söker jobb i Kanada, se https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada.html.

Ansökning:
Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas inklusive bilagor via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering. Ansökan ska vara framme senast fredag 6.3.2020 klockan 15.00. På basis av ansökningarna kallas en del av de sökande till intervjuer tisdag 17.3.2020 i Kyrkans hus (Södra kajen 8).

Frågor besvaras av:
· Chefen för kyrkans arbete bland finländare utomlands Mauri Vihko, tfn +358 40 688 1443, mauri.vihko@evl.fi
· New Hope-församlingens ordförande Jimmy Krats, jvkrats@gmail.com (på engelska)
· Som erfarenhetsexpert fungerar tidigare innehavare av befattningen, pastor Mira Salmelainen, som för närvarande tjänstgör i Montreal, mira.salmelainen@finnishchurchmontreal.com

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot