(Poistunut julkaisusta)

Portföljförvaltare och specialist på ansvarsfulla placeringar
Kyrkans pensionsfond

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2019

Kyrkans pensionsfond tryggar utbetalningen av pensioner till kyrkans anställda och stabiliserar utvecklingen av församlingarnas pensionsavgifter i framtiden. Kyrkans pensionsfond är en placeringsorganisation som placerar pensionsmedlen ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt kontor är beläget i Helsingfors centrum. Marknadsvärdet på pensionsfondens förmögenhet är cirka 1,5 miljarder euro. Förmögenheten fördelar sig på ränteplaceringar, aktieplaceringar och alternativa placeringar.

Pensionsfondens placeringsenhet består av fyra personer och till en fastanställning i arbetsavtalsförhållande söker vi nu en

PORTFÖLJFÖRVALTARE OCH SPECIALIST PÅ ANSVARSFULLA PLACERINGAR

Till portföljförvaltarens ansvarsområden hör analys och uppföljning av placeringar i fondform (aktieplaceringar och alternativa placeringar) samt förberedande och genomförande av placeringsbeslut. Portföljförvaltaren deltar även i pensionsfondens allokeringsarbete tillsammans med den övriga placeringsorganisationen. Portföljförvaltaren ska dessutom svara för genomförandet och utvecklandet av Kyrkans pensionsfonds ansvarsfulla placeringsverksamhet under tiden chefen för ansvarsfull placering är moderskapsledig.

En framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter akademisk slutexamen och för uppgiften lämplig arbetserfarenhet. Vi värdesätter särskilt

• erfarenhet av portföljskötsel eller kapitalmarknaden
• erfarenhet av ansvarsfull placeringsverksamhet
• en stark analytisk kompetens
• organisationsförmåga och erfarenhet av att systematiskt genomföra utvecklingsprojekt
• utmärkta kunskaper i finska och engelska
• stresstålighet
• samarbetsförmåga och flexibilitet.

Vi erbjuder en möjlighet att arbeta på internationella finansmarknader med utmanande arbetsuppgifter och en unik utsiktsplats över den institutionella placeringsmarknaden. Lönen fastställs utgående från den valda personens arbetserfarenhet (kravgrupp 603). Sökande kan också ange löneanspråk. Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. En prövotid på sex månader tillämpas.

Närmare upplysningar ges av placeringsdirektör Ira van der Pals, ira.vanderpals@evl.fi eller 050 301 7980 (15.2.2019 eller 25.2.2019). Mera information om Kyrkans pensionsfond finns på www.sacrista.fi > Ekonomi och förvaltning > Pensionsfonden.

Ansökan inklusive bilagor lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen www.sakasti.fi/tyopaikat senast fredagen den 1 mars 2019 kl. 16.00.

(Annonsen finns på finska på webbsidorna www.evl.fi/rekrytointi.)