(Poistunut julkaisusta)

Piispan erityisavustajan virka
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, piispa Jari Jolkkonen

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.4.2018

PIISPAN ERITYISAVUSTAJAN VIRKA

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi piispan erityisavustajan viran. Virka tulee avoimeksi 1.7.2018.

Tuomiokapituli on piispan johtama hiippakunnallinen seurakuntia ja seurakunnallista työtä tukeva hallinto- ja asiantuntijaorganisaatio. Piispan erityisavustajan tehtävän tarkoituksena on toimia piispan sihteerinä, avustaa piispaa käytännön asioissa ja säännönmukaisissa teologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Lisäksi viran tehtäviin kuuluu viestintätehtäviä sekä erilaisia taloushallinto- ja toimistotehtäviä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on teologian maisterin tutkinto, pappisviran edellyttämät soveltavat
opinnot sekä sellainen kokemus ja taito, jota viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää.

Kelpoisuusvaatimuksena kielitaidon osalta on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen
taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Englannin ja saksan kielen taito katsotaan
eduksi.

Virkaan valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Haemme tuomiokapituliin yhteistyökykyistä ja palveluhenkistä piispan erityisavustajaa, joka on valmis tarttumaan pienen työyhteisön monenlaisiin tehtäviin. Edellytämme virkaan valitulta kirkon järjestyksen ja elämän tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, hyvää kirjallista ja suullista ilmaisua, joustavaa ja järjestelmällistä työotetta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisuun ja tiedonhankintaan. Lisäksi edellytämme hyviä viestintä- ja it-taitoja.

Palkka on Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 601:n peruspalkka.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy 14.5.2018 klo 15.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Toissijaisesti hakemukset liitteineen voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.

Lisätietoja virasta antaa lakimiesasessori Riikka Ryökäs: puh. 044 7050 605, riikka.ryokas(at)evl.fi.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Marja-Sisko Aalto: puh. 044 7050 604, sähköposti marja-sisko.aalto(at)evl.fi.